Ruim 1 op de drie studenten kampt met psychische klachten

Facebooktwitterlinkedinmail

10 april 2018 – Het Netwerk Studentenwelzijn, bestaande uit bijna dertig partijen die zich bezighouden met de gezondheid van studenten, presenteerde zaterdag, op Wereldgezondheidsdag het Actieplan Studentenwelzijn. De organisaties vragen hiermee aandacht voor de psychische problemen waarmee studenten dagelijks te maken hebben. Het plan omvat concrete stappen die deel uitmaken van een integrale aanpak die moet leiden tot een aanzienlijke verbetering het studentenwelzijn in het hoger onderwijs. Rutger Kappe, lector Studiesucces bij Hogeschool Inholland, is één van de initiatiefnemers van het Netwerk Studentenwelzijn.

Veel studenten in het hoger onderwijs hebben te maken met psychische klachten. Belangrijke oorzaak hiervoor is, naast reeds eerder ontstane problemen in de privésfeer de door hen in toenemende mate gevoelde prestatiedruk. Deze druk komt niet alleen vanuit het onderwijs en regelgeving, maar ook van bijvoorbeeld social media die een grote bijdrage leveren aan het zelfbeeld van jongeren en de daarmee samenhangende ‘Fear of Missing Out’. Dit leidt tot een toename van stress, angststoornissen, burn-outklachten, en een toename onder studenten van concentratie-bevorderende middelen als amfetaminen en Ritalin (ook zonder AD(H)D). Ook gebruiken studenten met problemen bovengemiddeld veel alcohol.

Nieuwe cijfers
Uit cijfers van hogeschool Windesheim op basis van onderzoek onder meer dan 3.000 studenten blijkt, dat bijna 7 op de 10 studenten (68.9%) vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart, 60% vindt dat die druk is toegenomen.

Bij 14.4% van de deelnemers aan het onderzoek worden met behulp van gedegen testvragen zeer serieuze angst- en depressieklachten geconstateerd. Zélfs geeft 37.5% aan met psychische klachten te kampen. Onderzoeker Jolien Dopmeijer: “Bijna de helft van die 37.5% zoekt ook hulp bij professionele hulpverleners: studentenpsychologen, decanen, studiebegeleiders of een privécoach of –psycholoog. Maar daar staat tegenover dat dit vaak in een (te) laat stadium gebeurt. Teveel studenten blijven ermee lopen of delen hun problemen uitsluitend in eigen kring.” Op basis van het onderzoek op Windesheim blijkt dat 18 procent van de onderzochte studenten een matig tot hoog risico op suïcide heeft.

Onderstaande infographic geeft de belangrijkste resultaten van een eerder onderzoek van de Inholland-onderzoekslijn Studiesucces naar stress onder studenten. (klik op de afbeelding om de pdf te openen)

“Gelukkig beoordeelt de meerderheid van de studenten hun eigen gezondheid als ruim voldoende, voelen zij zich gesteund door medestudenten en familie en voelen zij zich thuis bij onze onderwijsinstelling. Ze zijn ook zelfverzekerd”, aldus Rutger Kappe, lector Studiesucces bij Hogeschool Inholland en mede-initiatiefnemer van het netwerk Studentenwelzijn. Zonder stress, meer succes? “Daar lijkt het wel op”, aldus Kappe. De eerste voorlopige resultaten bij Inholland en Windesheim laten zien dat van de studenten met veel stressklachten (waaronder futloosheid, angstgevoelens, piekeren, slaapproblemen) rond de 40% overweegt te stoppen met de opleiding en twee keer zo vaak studievertraging oploopt.

Volgens het onderzoek op Windesheim kan 31.4% van de alcohol gebruikende mannelijke studenten als een overmatige drinker beschouwd worden (meer dan 21 glazen in de week), en 24.4% van de alcohol gebruikende vrouwelijke studenten (meer dan 14 glazen in de week). Op landelijk niveau liggen deze cijfers op 10.4% resp. 7.3% (al betreft het hier de bevolking vanaf 18 jaar inclusief de geheelonthouders).

Bron: inholland.nl

Dit bericht is 23564 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail