22  juni 2022- In Nederland voeden meer dan 400.000 ouders met psychische en/of verslavingsproblemen hun kinderen op. Ruim 14 jaar geleden ontwikkelde het Trimbos-instituut KopOpOuders.nl, een website met opvoedondersteuning voor deze ouders en hun partners. Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan bijvoorbeeld het herschrijven van de tekst op de website, in een nauwe samenwerking…

11 maart 2020 – Bij Sandra (25 jaar ) was de thuissituatie soms onveilig. Er was veel ruzie. Dat komt omdat haar ouders psychische problemen hebben. Haar moeder heeft een borderline persoonlijkheidsstoornis en haar vader pleegde zelfmoord oen ze zes jaar oud was. Ook haar moeder probeerde een eind aan haar leven te maken. Sandra…

22 november 2018 – Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP), hebben een verhoogd risico op somatische klachten en psychische stoornissen. Erkennen van de invloed van psychische aandoeningen op de ouder-kindrelatie maakt het mogelijk het hele gezin te betrekken bij de behandeling van de klachten van het kind. Dan kan ook preventieve hulp worden geboden…

7 april 2017 – Afgelopen week riep het artikel ‘Als je vader of moeder autisme heeft’  veel reacties op. Veel mensen, met name ouders, stoorden zich aan het eenzijdige beeld wat in het artikel in hun ogen werd geschetst.  Onderstaande reactie, na overleg met en toestemming van de schrijfster,  werpt een ander licht op dit…

31 maart 2017 – Als je opgroeit in een gezin waarbij je vader of moeder een autismespectrumstoornis heeft, kan dit behoorlijke gevolgen voor je ontwikkeling en persoonlijkheid hebben. Het is aan de buitenkant voor anderen niet te zien, maar in het gezin zal de opvoeding anders zijn dan in gezinnen waar van autisme geen sprake…

23 maart 2017 – KRO-NCRV zendt op zondag 9 april de bijzondere jeugddocumentaire Naomi’s geheim uit waarin de 17-jarige Naomi voor het eerst haar beste vriend Sam meeneemt naar haar moeder die in een psychiatrische kliniek woont. Dat is spannend, aangezien haar moeder niet alleen psychotisch is, maar ook drugs gebruikt. Naomi schaamt zich niet langer…

24 juni 2016 – Minister Schippers (VWS) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders. Geachte voorzitter, In diverse debatten – met mij en met de staatssecretaris – is de zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van…

23 mei 2016 –Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek (zogenaamde KOPP-kinderen) ondervinden veel extra moeilijkheden bij het gezond opgroeien. 9 tips voor hulpverleners met betrekking tot het omgaan met kinderen met KOPP-problematiek. KOPP-problematiek Het functioneren van een kind wordt in belangrijke mate bepaald door het gezinssysteem. Gezinnen waarin KOPP-problematiek speelt, functioneren in de regel anders dan gezinnen…

16 december 2015 – Waarschijnlijk zijn er nog veel meer kinderen die een ouder hebben met psychische problemen (KOPP-kinderen) dan uit de cijfers blijkt. De cijfers zijn gebaseerd op een berekening van het aantal ouders dat het in het jaar van het onderzoek een stemmingsstoornis, een angststoornis of ADHD had. Andere psychische problemen zijn niet meegenomen,…