23 augustus 2018 – De PrivacyApp Jeugd voor jongeren en professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming is vernieuwd. De informatie is nu AVG-proof en er zijn informatie-flows toegevoegd voor nieuwe categorieën professionals.  Naast informatie voor jeugdhulpverleners biedt de app nu ook informatie op maat voor: jeugdbeschermers medewerkers in de jeugd-ggz jeugd- en huisartsen medewerkers van…

22 november 2017 – In de jeugd-ggz werken professionals met man en macht om de juiste zorg te leveren aan kinderen die voor hun psychische problemen specialistische zorg nodig hebben. Gemeenten bieden structureel een te laag tarief voor deze zorg. Om uit deze strijd te komen, pleit GGZ Nederland voor onafhankelijk toezicht. Kinderen mogen niet…

13 november 2017 – Sinds de decentralisatie is het steeds minder goed mogelijk om te doen wat nodig is in de jeugd-ggz. De bureaucratie veroorzaakt wachtlijsten en tekorten, terwijl dat niet nodig is. Teken daarom de petitie om de kwaliteit van de jeugd-ggz te waarborgen! De Jeugd GGZ staat garant voor hoge kwaliteit zorg, op…

31 oktober 2017 – Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd; gemeenten zijn vanaf dat moment verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, waaronder ook de jeugd-ggz. Vanaf 2018 gelden lokale afspraken, die gemeenten en zorgaanbieders maken over de wijze van toewijzing en declaratie van jeugd-ggz. Op landelijk niveau zijn hiervoor drie uitvoeringsvarianten ontwikkeld, te weten; een…

20 oktober 2017 – Veel vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten hebben de jeugd-ggz verlaten of gaan deze binnenkort verlaten. De sector verliest hiermee definitief veel goed opgeleide, ervaren psychologen en psychotherapeuten. Dit blijkt uit onderzoek van de LVVP. Deze kaalslag is dramatisch voor alle kinderen en jeugdigen én voor hun ouders die hulp zoeken bij de…

15 september 2017 – Net als alle andere ouders wil ik dat mijn kinderen gezond en gelukkig opgroeien. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is professionele hulp van een kinderpsycholoog of kinderpsychiater nodig om kinderen weer een toekomst te bieden. Als brancheorganisatie maakt  GGZ Nederland zich grote zorgen over deze gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg…

13 september 2017 – Vraag aan jongeren met psychische problemen hoe wij met hen omgaan, en je krijgt een ontluisterend beeld van barrières, onbegrip en stigma’s. We slagen er als samenleving nog steeds niet in deze jongeren volwaardig te laten meedoen. Samenwerking tussen jongerenwerk en jeugd-ggz kan hen een beter perspectief te bieden. Volgens deskundigen…

1 september 2017 – Demissionair staatssecretaris Van Rijn gaat er samen met partijen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor zorgen dat jongeren met complexe psychische problemen passende hulp krijgen. Op dit moment is er voor veel van deze jongeren geen passende plek te vinden en dat moet anders, schrijft van Rijn in een brief aan…

9 juni 2017 – Veel kinder- en jeugdpsychiaters maken zich zorgen over kwetsbare kinderen en hun ouders of verzorgers. De NVvP geeft aan dat de kwaliteit van de hulpverlening onder druk staat en de grenzen van verantwoorde zorg in zicht komen. Dit blijkt uit een peiling van de NVvP. Na 2,5 jaar decentralisatie brengt de…