Vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten verlaten jeugd-ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

20 oktober 2017 – Veel vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten hebben de jeugd-ggz verlaten of gaan deze binnenkort verlaten. De sector verliest hiermee definitief veel goed opgeleide, ervaren psychologen en psychotherapeuten. Dit blijkt uit onderzoek van de LVVP. Deze kaalslag is dramatisch voor alle kinderen en jeugdigen én voor hun ouders die hulp zoeken bij de jeugd-ggz.

De psycholoog en/of psychotherapeut die laagdrempelige, persoonlijke hulp in de buurt biedt, verdwijnt uit beeld. Dit beperkt niet alleen het aanbod, maar ook de keuzevrijheid. Lees ook onze toelichting en het artikel in Trouw 

Hoeveel behandelaren in de jeugd-ggz stoppen en waarom 
35% van de leden die momenteel volwassenen behandelen, stopten al met het behandelen van kinderen en jeugdigen vóór de transitie van de jeugd-ggz naar de gemeenten op 1 januari 2015; daarna kwam daar nog eens 10% bij. Van de leden die momenteel nog (deels) kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behandelen, gaat 8% hiermee zeker stoppen. Daarnaast overweegt nog eens 24% om te gaan stoppen. De redenen laten zich raden: een labyrint van administratieve lasten, ingewikkelde aanbestedingsprocedures, uitsluiting van contracten, lage vergoedingen én beleid dat ten koste gaat van de patiënt.

Geen gehoor op herhaald signaleren 
Al twee keer eerder trok de LVVP aan de bel en stelde zelfs op verzoek van het ministerie van VWS een 10-puntenplan op met mogelijke verbeteringen. Er werd welwillend geluisterd, maar verbeteringen zijn niet doorgevoerd.

Steeds meer ouders betalen de zorg zelf 
Kinderen met psychische klachten hebben recht op goede ggz, net als volwassenen. Steeds meer ouders zoeken echter hulp buiten de door de gemeente ingekochte zorg. 41% van de LVVP-leden signaleert een toename van het aantal zelfbetalers, soms tot wel 100% van hun cliëntenbestand. Desgevraagd geven bestuurders, politici en beleidmakers aan dat zij een eigen kind met psychische problemen buiten de reguliere, ingekochte jeugdhulp zouden laten behandelen en de rekening zelf zouden betalen.

De jeugd-ggz hoort niet binnen de Jeugdwet 
De LVVP is van mening dat het nog niet te laat is om het tij te keren en het beleid ten aanzien van de jeugd-ggz grondig te herbezien. Het recht op gezondheidszorg is met de invoering van de Jeugdwet veranderd in de plicht tot het bieden van hulp en zorg aan kinderen en jongeren. Zo ontstaat een kunstmatige scheiding in een grondrecht van de Nederlandse burger tot en vanaf 18 jaar.

Neem een voorbeeld aan gemeenten waar het beter gaat 
De LVVP pleit ervoor dat er op zijn minst een voorbeeld wordt genomen aan gemeenten en regio’s waar het beter gaat en dat de financiële middelen voor de jeugd-ggz worden gelabeld binnen de (toepassing van de) Jeugdwet.

Bron: lvvp.info

Dit bericht is 3711 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail