11 augustus 2017 – Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de meeste hersengebieden van vrouwen significant actiever zijn dan die van mannen. Zo blijken vrouwen een verhoogde bloedstroom in het limbische systeem te hebben, wat mogelijk verklaart waarom zij vatbaarder zijn voor depressie en angststoornissen. Analyse van 46.000 scans De onderzoekers bestudeerden meer dan 46.000 SPECT-scans, afkomstig…

17 mei 2017 – Een internationaal onderzoek in The Lancet Psychiatry over bijzonderheden in het brein van mensen met ADHD leidt tot veel wetenschappelijke discussie. Vijf vragen over wat inmiddels een ‘academische loopgravenoorlog’ heet, door de redacteur Julie Wevers van de NVA op hun website autisme.nl Wat is de conclusie van het onderzoek? Samen met ruim tachtig andere wetenschappers…

25 april 2017 – Een depressief brein ziet er op een scan anders uit dan gezonde hersenen. Sommige delen verliezen volume of zijn minder actief, in andere gebieden is er soms een verhoogde bedrijvigheid. Zeer waarschijnlijk ligt de depressie aan de basis van deze verschillen, zo meldt plusmagazine.knack.be. De belangrijkste verschillen: 1 Prefrontale cortex (vooraan in…

4 april 2017 – Het hersengebied waar de menselijke empathische gevoelens worden opgewekt, lijkt veel zwakker te zijn bij mensen met autisme. Met deze kennis kunnen nieuwe therapieën voor autistische mensen worden ontwikkeld, zo meldt NU.nl. De “ongewone activiteit” in dit specifieke deel van het brein komt naar voren uit onderzoek van de Zwitserse technische…

22 februari 2017 – Hoewel autisme bij kinderen vaak ontdekt wordt in de kleuterjaren, blijkt de aandoening al eerder opspoorbaar te zijn in de hersenen van peuters. Soms zelfs in het eerste levensjaar. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd is in Nature en waarover DeRedactie.be bericht. Uit dit onderzoek blijkt dat door middel van hersenscans de…

19 februari 2017 – Als je als wetenschapper in een tijdschrift als The Lancet Psychiatry staat, dan heb je het gemaakt. Het is bekend dat ook hoogwaardige tijdschriften artikelen met ferme titels en conclusies eerder accepteren. Wellicht was dat een reden voor Dr. Hoogman en haar 81(!) co-auteurs om in hun zogeheten ENIGMA studie conclusies te trekken die op…

17 februari 2017 – Bij mensen met ADHD zijn vijf hersengebieden kleiner dan bij mensen zonder ADHD. De verschillen zijn het duidelijkst bij kinderen en minder groot bij volwassenen. Dit blijkt uit de grootste neuro-imaging studie tot nu toe bij mensen met ADHD. De gevonden verschillen kunnen de vertraagde hersenontwikkeling verklaren die karakteristiek is voor…

30 januari 2017 – Autisme. De eerste persoon in de geschiedenis die ooit de diagnose autisme kreeg – de Amerikaan Donald Triplett – is nu 83 jaar oud. Zijn ontwikkeling verliep uitzonderlijk: werd hij aanvankelijk als ‘zwakzinnig’ weggezet in een instituut, uiteindelijk studeerde hij af aan de universiteit en werkte hij tot aan zijn pensioen…

5 augustus 2016 – Een sterke gerichtheid op beloning gecombineerd met een gebrekkige zelfbeheersing lijken samen te gaan met het plegen van delicten. Hersenscans wijzen erop dat deze combinatie voorkomt bij criminelen met psychopathie, schrijven Nijmeegse onderzoekers in het tijdschrift Social Cognitive and Affective Neuroscience. Veel plegers van criminele delicten vertonen psychopathische trekken, zoals antisociaal en…

4 augustus 2016 – Ritalin, het medicijn voor de behandeling van ADHD, werkt in het zich ontwikkelend brein van kinderen anders dan bij volwassenen. Ritalin verhoogt de doorbloeding in kinderhersenen, een indirecte maat voor een langdurige verandering in de concentratie van het boodschapperstofje dopamine. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van prof. Liesbeth Reneman en…

27 juli 2016 – Wetenschappers hebben een heel gedetailleerde kaart van het menselijk brein gemaakt.  Onze hersenen zien er vrij eenvoudig uit: een massa van zacht weefsel, dat voor 80 procent uit water bestaat. Toch geldt het orgaan als een bijzonder complex systeem en onderzoekers hebben dit in een spectaculaire kaart in beeld gebracht. Hierop zijn…

16 juni 2016 – Tijdens de tumult van de puberteit ontwikkelen zich de hersenverbindingen die onze emoties onder controle houden. Onderzoekers van het Donders Institute en Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit beschrijven in The Journal of Neuroscience hoe het hersencircuit dat emoties controleert zich van het ene naar het andere gebied verplaatst…

16 maart 2016 – Meer onderzoek aan donorhersenen kan cruciaal zijn voor betere behandeling van psychiatrische ziekten. Momenteel staat het aantal geregistreerde donoren met een psychische aandoening op 893. Veel donoren zijn nog jong en hebben nog een lang leven voor zich. Om over tien jaar vijfhonderd breinen beschikbaar te hebben voor onderzoek, moet het aantal…