hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

3 februari 2024 – In een baanbrekend onderzoek hebben UvA-wetenschappers zich gebogen over de vraag hoe ons zicht wordt beïnvloed door gebeurtenissen in andere zintuiglijke modaliteiten, zoals het gehoor, en door lichaamsbewegingen. Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Neuroscience, betekent een belangrijke vooruitgang op het gebied van neurowetenschappen, doordat het laat zien hoe signalen uit andere…

hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

19 januari 2024 – Wat gebeurt er in de hersenen van iemand met een psychische stoornis? Eleonora Broggi, alumna van de bachelor Biomedical Sciences aan de Universiteit Maastricht, onderzoekt hersenpatronen bij mensen met een autismespectrumstoornis aan het King’s College in Londen. Lees hoe Eleonora Biomedical Sciences gebruikt voor haar carrière in de neurowetenschappen en geneesmiddelenontwikkeling….

RCT, ECT, elektroconvulsietherapie

13 december 2023 –  Elektroconvulsietherapie (ECT) lijkt het hersenweefsel in de hippocampus niet te beschadigen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht, dat keek naar de effecten van ECT. Deze therapie, veelal toegepast bij ernstige depressie, is al lang onderwerp van discussie vanwege de mogelijke negatieve gevolgen ervan. De onderzoekers zagen ook aanwijzingen dat…

hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

1 december 2023 – Wetenschappers van het Erasmus MC, het Nederlands Herseninstituut en het Portugese Champalimaud Center for the Unknown hebben ontrafeld wat er in het brein gebeurt bij de pavlovreactie. Bij het aanleren van de reactie blijkt niet – zoals gedacht – alleen de cortex van de kleine hersenen betrokken, maar spelen ook de…

hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

21 november 2023 – Er werd altijd gedacht dat associatief leren door de cortex van het cerebellum, ook wel bekend als de ‘kleine hersenen’, gereguleerd werd. Nieuw onderzoek uit een samenwerking van het Nederlands Herseninstituut, Erasmus MC en Champalimaud Center for the Unknown toont echter aan dat het juist de kernen zijn die een verrassende…

brein, hersenen, AI-taalmodel

18 oktober 2023 – Wat verandert er in de hersenen van mensen die zelfmoord plegen of willen plegen? Promovendus Lin Zhang onderzocht op moleculair niveau welk proces er in ons brein afspeelt bij zelfmoord. De hoop is dat dit een eerste stap is naar een medicijn of therapie om mensen met zelfmoordgedachten beter te kunnen…

hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

23 september 2023 – De Nederlandse Hersenbank, opgericht in 1985 door de gerenommeerde neurobioloog en schrijver Dick Swaab, staat stil bij een belangrijke mijlpaal: ze hebben het 5000e brein ontvangen voor hersenonderzoek. Deze mijlpaal benadrukt de voortdurende inzet van de hersenbank om weefsel te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar een breed scala aan psychiatrische en…

hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

22 augustus 2023 – Neurowetenschappers van het Radboudumc tonen aan dat de tegenslagen die je meemaakt het functioneren van je hersenen blijvend veranderen. Een afwijkende reactie van de hersenen op tegenslagen houdt bovendien verband met angstklachten. Dat heeft mogelijk voorspellende waarde voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen. Je hersenen vormen zich door de dingen die…

hersenatlas, psychische stoornis, , kleine hersenen, hersenbank, brein, hersennetwerk, hersenen trainen,brein,breinstimulatietechniek , brein, serotoninespiegels, cognitieve wetenschappen, brein, stress, immuuncellen, antibiotica, ADHD, diepe hersenstimulatie, hersenstimulatie, darmen hersenen, brein, erik scherder

15 augustus 2023 – Mensen met aandoeningen zoals depressie, autisme of schizofrenie blijken zeer uiteenlopende veranderingen in de hersenen te hebben, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en Monash University. Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Neuroscience, bracht die veranderingen in kaart bij bijna 1300 mensen gediagnosticeerd met zes verschillende soorten psychische aandoeningen. Deze nieuwe benadering kan…

hersenen, onderzoek

5 juni 2023 – Nieuwe benadering van hersenactiviteit geeft opmerkelijk resultaat. Onze hersenactiviteit is het resultaat van de manier waarop verschillende gebieden in de hersenen met elkaar communiceren via complexe neuronale verbindingen. Dit algemeen aanvaarde idee moet worden aangepast, stellen onderzoekers van het Turner Institute for Brain and Mental Health van Monash University en het Radboudumc in…

BREIN, HERSENEN, SUBCORTEX, ONDERZOEK

11 april 2023 – Er is een gebied midden in ons brein waar neurowetenschappers nog weinig van weten: de subcortex. Op de meeste MRI kaarten van het brein blijft dit gebied zelfs leeg. Dat is opmerkelijk, want het gebied is niet onbelangrijk. De eerste symptomen van Alzheimers dementie worden hier bijvoorbeeld waargenomen. Cognitief neurowetenschapper Steven Miletić…

moreel tegenstrijdige uitkomsten , onderzoek, twijfel, keuzes

12 maart 2023 – Nieuw onderzoek van het Nederlands Herseninstituut laat zien hoe de hersenen omgaan met moreel tegenstrijdige uitkomsten. ‘Sommige mensen kozen voor hun eigen gewin ten koste van anderen. Zij waren in staat om de negatieve gevolgen te begrijpen en zich in te leven, maar kozen er ondanks dat toch voor om hun eigen…