13 september 2023 – Praktijkonderzoeken en wetenschappelijke literatuur laten zien dat evalueren in de behandeling bijdraagt aan goede zorg en professionals behoefte hebben aan passende ondersteuning. Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken hebben patiënt, naaste en behandelaar meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan…

ADHD-medicatie, slaapmiddelen, voorschrijven, PSY-PGx onderzoek, oxycodon, kijksluiter, serotonine , medicatie in psychiatrie , ADHD, methylfenidaat, meditatieafbouw, bloeddrukmedicijn, typeringsstrips, afbouw antidepressiva , afbouwmedicatie, afbouwen, antidepressiva

31 augustus 2020 – Antipsychotica hebben vaak een rol bij de behandeling van psychose. Maar kan een behandeling zonder antipsychotica ook? Mag je bij psychose wettelijk kiezen voor behandeling zonder antipsychotica? Daarover gaat de conferentie Medicijnvrije behandeloptie psychose die PsychoseNet in samenwerking met stichting Sympopna 6 november 2020 organiseert. Als je een depressie hebt, is niemand…

2 april 2019  – Een psychose wordt niet per se veroorzaakt door trauma, maar uit onderzoek blijkt wel dat het meemaken van een trauma de kans op een psychose flink vergroot. Met trauma bedoelen we dat je nare dingen meemaakt of hebt meegemaakt, waar je in het dagelijks leven last van houdt. Vaak wordt bij…

22 oktober 2018- Ruim 80 procent van de patiënten heeft na drie maanden nog steeds baat bij deze therapie. Wie een dwangstoornis heeft, ook wel een obsessief-compulsieve stoornis (OCD) genoemd, heeft last van terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Patiënten zijn bijvoorbeeld constant bang om ziek te worden van vuil uit de omgeving. De daarbij komende handeling is het…

26 maart 2018 – PsyQ heeft een database ontwikkeld waarmee patiënten met een depressie in de toekomst beter geholpen kunnen worden. Door in de nieuw ontwikkelde database ‘Enigma’ de kenmerken van nieuwe patiënten in te voeren, kan PsyQ voorspellen welke behandeling het meest succesvol is voor de betreffende patiënt. Psychotherapie, medicatie of een combinatie van beiden. De…

21 juli 2017 – Nieuw in Nederland: Trauma Academie voor opleiding in de psychotrauma-behandeling van volwassenen met Complexe PTSS [CPTSS] of Dissociatieve Stoornissen en Hechtingsproblematiek en een voorgeschiedenis van vroege jeugdtrauma’s. Zowel evidence-based gespecialiseerde GGZ-psychotraumakennis als inzichtelijke kwaliteit voor cliënten. Kennis gespecialiseerde psychotrauma-behandeling vergroten Samen met vooraanstaande experts binnen het vakgebied wil het Centrum Late Effecten…

27 april 2017 – Op de deur naar één van de verdiepingen van het Asgard psychiatrisch ziekenhuis in Noorwegen staat een opvallende tekst: medicijnvrije behandeling. Het gaat om een initiatief van het Noorse ministerie van Volksgezondheid waarbij gezondheidsinstanties de opdracht hebben gekregen behandelingen zonder medicijnen aan te bieden. De afdeling is bedoeld voor patiënten die geen medicijnen willen…

16 maart 2017 –  Mensen die aan een depressie lijden, kunnen zelf een belangrijke rol spelen in hun behandeling, blijkt uit onderzoek. Patiënten moeten meedenken over welke therapie voor hun werkt. Voor de 33-jarige Rianne Spit hielp het om tegenover familie en vrienden open te zijn over haar depressie. “Ik hield het altijd geheim. Ik…