Nieuwe Trauma Academie voor gespecialiseerde psychotraumabehandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

21 juli 2017 – Nieuw in Nederland: Trauma Academie voor opleiding in de psychotrauma-behandeling van volwassenen met Complexe PTSS [CPTSS] of Dissociatieve Stoornissen en Hechtingsproblematiek en een voorgeschiedenis van vroege jeugdtrauma’s. Zowel evidence-based gespecialiseerde GGZ-psychotraumakennis als inzichtelijke kwaliteit voor cliënten.

Kennis gespecialiseerde psychotrauma-behandeling vergroten
Samen met vooraanstaande experts binnen het vakgebied wil het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering [CELEVT] met de geaccrediteerde nascholingen aan de Trauma Academie bijdragen aan het vergroten van gespecialiseerde psychotrauma-kennis. Specifiek gericht op de fasegerichte traumabehandeling van volwassen GGZ-cliënten met een Complexe Posttraumatische StressStoornis [CPTSS] of een complexe Dissociatieve Stoornis en Hechtingsproblematiek en een verleden van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT], waaronder psychische en fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Kennis over psychologische, neurofysiologische en sociale processen
Nederland is een van de meest vooraanstaande landen binnen het vakgebied van de diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen die het gevolg zijn van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT]. De toegenomen kennis over psychologische, neurofysiologische en sociale processen die optreden bij chronische traumatisering in de kinderjaren heeft in de laatste decennia de mogelijkheid geboden om de relatie tussen traumatische ervaringen in de vroege kindertijd en psychische stoornissen in de volwassenheid steeds beter te begrijpen en valide diagnostische instrumenten en kwalitatief hoogwaardige behandelmethoden te ontwikkelen. De Trauma Academie wil deze kennis in de GGZ breed beschikbaar maken.

Traditionele scheidslijnen doorbreken: GGZ en verder….
Daarbij doorbreekt de Trauma Academie de traditionele scheidslijnen in het psychotraumaveld en speelt in op de actuele beweging om opleidingen te realiseren die dicht aansluiten bij de integrale [samenhangende psychische, fysieke en sociale] vraag van de cliënt en de huidige ontwikkelingen in de zorg. Om zowel de kennis over de eerste signalering en screening te verbeteren als over de gespecialiseerde psychotrauma-behandeling geeft de Trauma Academie opleidingen voor de GGZ en ook voor de medische [huis en tand-] artsenpraktijk, de paramedische zorg, maatschappelijke opvang, de justitieketen. En met het Landelijk HART College ook voor in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen en hun naasten zelf.

Inzichtelijke kwaliteit: CELEVT Register ‘Zoek VCT_behandelaar’
Omdat het in de praktijk voor GGZ-cliënten vaak moeilijk is om een gespecialiseerde traumabehandelaar te vinden, kunnen psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen na de geaccrediteerde 1-jarige postacademische nascholing aan de Trauma Academie, opgenomen worden in het CELEVT Register ‘Zoek een VCT_behandelaar’. Het Register geeft aan cliënten, verwijzers en verzekeraars de zekerheid dat cliënten met vroege jeugdtrauma’s en complexe PTSS of complexe Dissociatieve Stoornissen en Hechtingsproblematiek gediagnosticeerd en behandeld worden door een professional die beschikt over actuele evidence-based kennis binnen het vakgebied. Op termijn is het Register ook beschikbaar voor [BIG-geregistreerde] professionals die zich via andere opleidingen op dit niveau gekwalificeerd hebben.

Informatie www.celevt.nl

 

Dit bericht is 4811 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail