Vragenlijst: Welke behandeling volg jij (of je kind) ivm autisme?

Facebooktwitterlinkedinmail

10 april 2021 – Het Nederlands Autisme Register (NAR) wil graag weten welke reguliere en niet-reguliere behandelingen er in Nederland bestaan voor mensen met autisme. En ook hoeveel mensen hiervan gebruik maken en wat hun ervaringen zijn. Iedereen kan aan dit onderzoek meedoen door deze vragenlijst in te vullen, je hoeft dus geen NAR-deelnemer te zijn. Je bent in ongeveer twintig minuten klaar. 

Het Nederlands Autisme Register doet dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme en Karakter (kliniek voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie). 

Het ministerie wil het totale behandelaanbod voor mensen met autisme (van alle leeftijden) in kaart brengen, inclusief de niet-reguliere behandelingen. Ook wil het ministerie onder meer weten in hoeverre niet-reguliere behandelingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan homeopathische of antroposofische therapieën) in de plaats komen van reguliere behandelingen. En als dit inderdaad het geval is, wat hierbij de rol is van de lange wachttijden in de ggz. Andere belangrijke informatie is of mensen met autisme wel of geen baat hebben bij de behandelingen die zij volgen.

Autismekenmerken

In de vragenlijst zitten ongeveer dertig extra vragen die niet specifiek gaan over behandelingen. De reden hiervoor is dat de onderzoekers ook willen kijken of er wellicht een relatie bestaat tussen, bijvoorbeeld, iemands autismekenmerken en de keuze voor een bepaalde behandeling. Ook naar zaken als geslacht, leeftijd en opleidingsniveau wordt gekeken. 

Vaste deelnemers van het Nederlands Autisme Register (die zich ingeschreven hebben voor 1 januari 2021) hoeven deze vragenlijst niet in te vullen. De aanvullende vragen over behandelingen zitten namelijk al verwerkt in de NAR-vragenlijst van 2021. Deelname aan dit onderzoek is eenmalig. Je wordt niet automatisch ingeschreven als deelnemer bij het Nederlands Autisme Register als je deze vragenlijst invult.

Deelnemen aan dit onderzoek kan tot en met zondag 18 april. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden beschreven in een rapport voor het ministerie van VWS. 

KLIK HIER VOOR DE VRAGENLIJST>>

Heb je naar aanleiding van dit onderzoek opmerkingen of vragen? Stuur dan een mail naar: info@nederlandsautismeregister.nl

Bron: nederlandsautismeregister.nl


 

Meer weten over autismebegeleiding?  In september start de driedaagse cursus Autsimebegeleiding. 

De cursus autismebegeleiding bestaat uit drie bijeenkomsten en circa tien uur e-learning. Hierin leer je voldoende om mensen met autisme in de praktijk te helpen het maximale uit zichzelf te halen. Meer informatie vind je hier.

 

 

Dit bericht is 2371 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail