Zijn uitingen van emoties aangeleerd of aangeboren?

Facebooktwitterlinkedinmail

21 september 2019 – Zijn niet-verbale uitingen van emoties, zoals krijsen, zuchten, grommen en lachen, aangeboren of aangeleerd? Sociaal psycholoog Disa Sauter onderzocht of we emoties kunnen herkennen in de geluiden die doven maken wanneer ze hun gevoelens uiten. Doven hebben deze klanken niet aan kunnen leren, waardoor deze analyse antwoord zou kunnen geven op de vraag.

Sauter’s onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Emotion van de American Psychological Association.

Het experiment: niet-verbale emotionele uitingen herkennen
Om de vraag te beantwoorden zette Sauter een experiment op. Als eerste stap nam ze niet-verbale emotionele uitingen op. De uitingen werden door twee verschillende groepen geproduceerd, acht Nederlanders met aangeboren ernstig of zwaar gehoorverlies en een even grote groep horenden, en per persoon opgenomen. Beide groepen werd gevraagd dezelfde reeks emoties te uiten: woede, angst, verdriet, walging, verrassing, geamuseerdheid, opluchting, voldoening/triomf en sensueel genot.

In de volgende stap kregen horende mensen die niet bij de opnames waren betrokken, de opnames van zowel de dove als horende mensen te horen en werd gekeken welke emotionele uitingen zij konden herkennen.

Omdat de doven niet hebben kunnen leren welke klanken je bij bepaalde emoties maakt, zou het herkennen van hun emoties door de horenden betekenen dat de koppeling tussen emoties en uitingen ten minste gedeeltelijk is aangeboren.

Zeven van de negen emoties herkend
De groep horenden uit de tweede stap in het experiment kon zeven van de negen emoties van de groep doven goed herkennen. Dit geeft aan dat, ook al hadden de doven deze non-verbale uitingen niet kunnen leren, de emotionele informatie overkwam. Alleen de uitingen van woede en voldoening/triomf werden niet op significant niveau herkend. De emotionele uitingen van horenden werden wel allemaal duidelijk herkend.

Ten minste gedeeltelijk aangeboren
De vraag of de emotionele signalen die wij geven volledig zijn aangeleerd, is onderwerp van felle discussies en van groot belang voor ons inzicht in wat emoties nu werkelijk zijn.

Sauter stelt: ‘In ons leven leren we van het horen van non-verbale uitingen van anderen (en van onszelf), maar uit de resultaten blijkt dat voor veel soorten uitingen dit leren niet strikt noodzakelijk lijkt te zijn om ze te ontwikkelen’.

‘Wanneer emoties uitsluitend individueel worden aangeleerd, kunnen we ze beter begrijpen door de specifieke omgevingen van individuen in kaart te brengen. Maar als we een bepaalde aanleg hebben voor de ontwikkeling van emotionele uitingen, biedt inzicht in evolutionaire systemen en mechanismen een belangrijke aanvulling voor het begrijpen van menselijke emoties’.

Publicatiegegevens
Sauter, D.A.; Crasborn, O.; Engels, T.F.S.; Kamiloglu, R.G.; Sun, R.; Eisner, F.; Haun, D.B.M. ‘Human emotional vocalisations can develop in the absence of auditory learning’ in Emotion (10 September 2019). DOI: 10.1037/emo0000654

Download en kees het volledige artikel

Bron: uva.nl

Dit bericht is 4174 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail