ervaringskennis,

5 april 2024 – Steeds meer gemeenten ervaren het voordeel van het inzetten ervaringskennis in hun beleid. Het helpt ze sociale problemen concreet te definiëren, passender beleid te ontwikkelen en de kwaliteit van beleid en dienstverlening te verbeteren. Movisie ontwikkelde een lemniscaat waarmee gemeenten dit proces kunnen versterken. Overheden en instanties zien het benutten van…

ervaringskennis, ervaringskennisplein

2 februari 2023 –  Op 1 februari 2024, tijdens de bijeenkomst Ervaringskennis: geen brug te ver in Arnhem, lanceren vier organisaties de website www.ervaringskennisplein.nl. Mensen kunnen hier terecht voor informatie over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Ook kunnen ze via de al eerder gelanceerde Helpdesk Ervaringsdeskundigheid ondersteuning krijgen bij het zoeken, vinden of duiden van informatie over…

ervaringskennis, naasten, ervaringsdeskundigheid in de ggz, ervaringskennis, Ervaringskennisplein , onbegrepen gedrag, ervaringskennis, peer support, kwartiermaker, ervaringskennis, jonge ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, peer expertise, ervaringsdeskundigheid

1 november 2023 – Vandaag, op de Dag van de Ervaringsdeskundige, lanceren vier organisaties de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid. Deze krijgt een plek op de nieuwe website www.ervaringskennisplein.nl. Mensen kunnen er terecht voor ondersteuning bij het zoeken, vinden en duiden van informatie over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Informatie over ervaringsdeskundigheid is momenteel nog versnipperd en…

ervaringskennis, naasten, ervaringsdeskundigheid in de ggz, ervaringskennis, Ervaringskennisplein , onbegrepen gedrag, ervaringskennis, peer support, kwartiermaker, ervaringskennis, jonge ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, ervaringsdeskundigen, ervaringskennis, peer expertise, ervaringsdeskundigheid

27 september 2023 – Op 13 september j.l. promoveerde Simona Karbouniaris als sociaal wetenschapper aan de Universiteit Leiden. Ruim vier jaar deed zij onderzoek naar de waarde en waargenomen impact van de ervaringskennis van professionals en hoe de ggz deze ervaringskennis integreren, in haar proefschrift getiteld ‘Let’s tango, integrating professionals’ lived experiences in the transformation…

ervaringskennis, eenzaamheid, ervaringsdeskundigen, ervaringsdeskundigheid

13 mei 2022 – Waarom krijgt ervaringskennis niet de plaats die het verdient? Terwijl steeds opnieuw blijkt dat overheidsbeleid, zorg en ondersteuning van burgers niet of niet voldoende aansluiten bij hun wensen en noden. Hoe kan het wel? Saskia Keuzenkamp, wetenschappelijk directeur van Movisie, en zelfstandig onderzoeker Ed van Hoorn schreven hierover de nieuwe publicatie:…

22 maart 2019 – Het inzetten van ervaringsdeskundigheid van professionals in de zorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van mensen met psychische problemen. Dat blijkt uit een SIA RAAK-onderzoek dat vandaag wordt afgesloten met een symposium. HU-onderzoeker Simona Karbouniaris was erbij betrokken en start in maart een vervolgonderzoek. “We moeten af van…

27 augustus 2018- – In een samenwerking tussen de Depressie Vereniging en Pro Persona heeft er afgelopen maanden een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden waarin de vraag centraal stond ‘Wat is ervaringskennis bij mensen met depressie?’.  Ervaringskennis en zelfmanagementstrategieën worden onderzocht op hun bijdrage in het persoonlijk en maatschappelijk herstel van gebruikers. Met als doel deze om te…

11 april 2018 – Tijdens de landelijke Dag van de ervaringsdeskundige op 6 april in Heiloo is de campagne ‘Zet ervaringskennis in’ gelanceerd. De campagne roept een brede doelgroep op om meer ervaringskennis in te zetten. De ervaringsdeskundigen Evi, Tofik en Paola vertellen hun verhaal in korte video’s en zijn te zien als campagneboegbeelden. De campagne is nodig, vindt de RIBW…