Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen

Facebooktwitterlinkedinmail

17 maart 2016 – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kader van de financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen – Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen bekendgemaakt op hun website.“>

GGZ Nederland is blij met deze impuls en hopen dat dit verder bijdraagt aan arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Al eerder werd door middel van de zogenaamde regionale werkateliers de samenwerking tussen ggz-instellingen, UWV en gemeenten gestimuleerd.

Nieuwsbericht Ministerie SZW 

Een groeiende groep mensen in Nederland heeft te kampen met psychische problemen. Psychische aandoeningen zijn inmiddels de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. En veel mensen met een bijstandsuitkering hebben psychische problemen.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat werk psychische klachten over het algemeen doet verminderen, terwijl werkloosheid en inactiviteit deze juist versterken. Kortom, werk is in veel gevallen een werkend medicijn.Alle reden dus voor organisaties en professionals uit GGZ en Werk & Inkomen om samen te werken en re-integratie- en participatie te verbinden met behandeling.

In december jl. heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer laten weten dat zij deze samenwerking een impuls wil geven en daar in totaal maximaal €3,5 miljoen voor beschikbaar stelt. Via het kader Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen is nu verduidelijkt hoe en in welke planning men voor ondersteuning in aanmerking kan komen. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s kunnen samen met de GGZ en UWV financiële ondersteuning aanvragen door het indienen van een plan, om regionale samenwerking tussen GGZ en de sector Werk&Inkomen op te zetten dan wel door te ontwikkelen en structureel te verankeren. Individuele interventies die de arbeidsparticipatie te goede komen (zoals IPS-trajecten) kunnen onderdeel zijn van het plan, als dat bijdraagt aan deze samenwerking.

Voor het uitvoeren van een plan dat aan de in het kader  geformuleerde criteria voldoet, kan eenmalig een tegemoetkoming worden verkregen van maximaal 90.000 euro. Het tijdvak voor indiening van een plan loopt van 12 juni tot 24 juni 2017.

Over dit stimuleringsinitiatief organiseert de Programmaraad samen met SZW, GGZ Nederland en kenniscentrum Phrenos op 12 april a.s. een landelijke informatiebijeenkomst .

Dit bericht is 2524 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail