Bedrijfscultuur waar psychische gezondheid bespreekbaar is loont!

Facebooktwitterlinkedinmail

1 juli 2019 – Voor een inspirerend gesprek over psychische diversiteit ontmoette Samen Sterk zonder Stigma mevrouw Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad bij de Belastingdienst. Harry van de Kraats, algemeen directeur van de werkgeversorganisatie AWVN, sloot aan bij dit werkbezoek. Net als Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland en Leonore Nieuwmeijer, diversiteitsmanager van Asito. En een aantal ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma, directeur Gerdien Rabbers en onze voorzitter Victor Vladar Rivero. Het onderwerp: investeren in een bedrijfscultuur die bespreekbaarheid van psychische gezondheid ondersteunt, loont!

Mariette Hamer (SER): “we hebben het met alle goede bedoelingen zo ingewikkeld gemaakt. Daarom moeten we tussen de regels door met in elkaar in gesprek om weer bij de menselijke maat te kunnen komen. En het vooral zelf als werkgever ook gaan doen: openheid en menselijke maat begint bij ons zelf.” De SER gaat een bijeenkomst over diversiteit organiseren en daarbij zal psychische diversiteit zeker ook aan de orde komen.

Ook de AWVN gaat extra aandacht besteden aan diversiteit. Harry van der Kraats (AWVN) zei daarover: “wij gaan onze huidige activiteiten rond instroom van mensen met een psychische kwetsbaarheid verbreden naar behoud en duurzame inzetbaarheid. Met als focus: kijken naar wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Als je daar een goed gesprek over kunt hebben dan is er veel mogelijk.”

Jacobine Geel (GGZ Nederland) benadrukt nog dat belangrijk is om van bespreekbaarheid op de werkvloer een apart speerpunt te maken: “Juist voor de mensen met een psychische aandoening die er al werken. Mensen aan het werk houden en wat daarvoor nodig is structureler agenderen. Dat is voor alle partijen een kans.”

Tijdens het werkbezoek stonden drie ontmoetingen centraal, Ambassadeur Thomas Pruijsen, introduceerde het thema ‘medewerker’. Ambassadeur en projectmanager van het project ‘Op het werk’ Klaas Pieter Derks  introduceerde het thema ‘werkvloer’. Ambassadeur Martijn Voerman introduceerde het thema ‘management’.

Ongeveer de helft van de mensen met psychische aandoeningen ervaart stigmatisering als de grootste barrière bij hun deelname aan de arbeidsmarkt. Voor deze groep is stigmatisering een dagelijkse bron van zorg. Veel werknemers kiezen ervoor om hun aandoening (selectief) te verbergen. Wanneer psychische aandoeningen beter bespreekbaar zijn, kunnen werkgever en werknemer samen tot oplossingen komen. Een win-winsituatie voor beide partijen, want dit verlaagt ziekteverzuim en presenteïsme. Alle reden dus om te investeren in een bedrijfscultuur die openheid over psychische gezondheid ondersteunt. Hoe? Kijk eens bij de tips en tools van Samen Sterk zonder Stigma voor op het werk.

Bron: samensterkzonderstigma.nl 

Dit bericht is 2806 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail