Sociale druk om gelukkig te zijn verergert depressie

Facebooktwitterlinkedinmail

7 juni 2017 – Mensen die een depressie doormaken ervaren de sociale en maatschappelijke druk om gelukkig te zijn als een extra gewicht op hun schouders. Ook wie geen depressie doormaakt, maar af en toe wel eens angstig of verdrietig is, ziet deze gevoelens in schril contrast met de algemene norm om gelukkig te zijn.

De huidige maatschappij focust sterk op geluk en gelukkig zijn, toch waren nog nooit zoveel mensen depressief. Vandaag maakt ongeveer 1 op 6 mensen tijdens zijn of haar leven een depressie door. In 2020 zal depressie één van de grootste invaliditeitsoorzaken zijn in de welvaartslanden. De eenzijdige focus op geluk doet uitschijnen dat negatieve emoties als angst of verdriet niet ‘normaal’ zijn, terwijl ook deze emoties een duidelijke waarde hebben in ons dagelijks leven.

Egon Dejonckheere ging voor zijn doctoraatsonderzoek na hoe mensen met een depressie de maatschappelijke druk om niet angstig of verdrietig te mogen zijn ervaren. “We vroegen aan meer dan 100 mensen met depressieve klachten om een maand lang elke dag een soort dagboek in te vullen”, licht de onderzoeker toe. “Daarin werd hen gevraagd om niet alleen hun depressieve symptomen te beoordelen, maar ook de druk die zij die dag hadden ervaren om niet angstig of verdrietig te mogen zijn. In het dagboek legden we hen vragen voor zoals ‘Vandaag voelde ik me minder gewaardeerd door mijn sociale omgeving om dat ik me angstig of depressief voelde’.” Uit het onderzoek bleek dat de sociale druk om de hele tijd gelukkig te moeten zijn consequent gepaard ging met een toename aan depressieve klachten. Dit is de eerste studie die dit verband bloot legt.

Het onderzoek van Egon Dejonckheere benadrukt het belang van maatschappelijke normen in aandoeningen zoals depressie, een factor die onderbelicht blijft. Wanneer de sociale norm eenzijdig focust op geluk, ontstaat er een groot verschil tussen de norm en de werkelijke gemoedstoestand van veel mensen die wel eens angstig of verdrietig zijn. Deze mensen hebben het gevoel dat ze afwijken van de sociale norm, waardoor ze zich nog slechter voelen. De onderzoekers pleiten dan ook voor een sociaal discours dat plaats biedt voor zowel positieve als negatieve gevoelens.

Bron: kuleuven.be

 

Dit bericht is 12646 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail