Pleidooi aan de Kamer: maak tempo en ruimte voor hervorming jeugd-ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

22 november 2022 –   Op maandag 21 november vond het Wetgevingsoverleg Jeugd plaats in de Tweede Kamer. MIND maakt zich grote zorgen over de voortgang van de noodzakelijke hervormingen in de jeugdzorg. Diverse onderzoeken laten zien dat de psychische gezondheid van jongeren hard achteruit gaat, terwijl de problemen in de jeugd-ggz nog niet zijn opgelost.

Jongeren en jongvolwassenen die dringend hulp nodig hebben, kunnen die niet krijgen. Dit is al veel te lang het geval. Zelfs het zicht op de wachttijden in de jeugd-ggz ontbreekt. Daarom roepen wij samen met andere jeugdorganisaties op om tempo en financiële ruimte te maken voor de nodige hervormingen.

Onze jeugd verdient beter
Reeds 1,5 jaar geleden is gestart met de Hervormingsagenda jeugd. Samen met de driehoek jeugd (samenwerkende cliëntenorganisaties, samenwerkende beroepsverenigingen jeugd en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd) vragen we om haast te maken met de hervormingen in de jeugdzorg. De benodigde verbeteringen moeten door ingrepen in het stelsel én voldoende middelen wel mogelijk gemaakt worden. In plaats van de beoogde bezuinigingen is juist financiële ruimte nodig in de begroting.

Lees hier de gezamenlijke brief die MIND naar de Vaste Kamercommissie VWS stuurde voor het Wetgevingsoverleg Jeugd op 21 november 2022.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 1180 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail