Wachttijden in de ggz opnieuw gestegen voor autisme

Facebooktwitterlinkedinmail

8 juni 2020 – De wachttijden voor mensen met autisme in de ggz zijn fors gestegen ten op zichte van december 2019. Van alle diagnose-groepen wachten zij het langst op behandeling. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg moet er snel iets worden gedaan aan de perverse financiële prikkels in de ggz. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de ggz en de maatschappelijke opvang.

Mensen met autisme hebben op dit moment te maken met verreweg de langste wachttijden in de ggz, zo blijkt uit recente cijfers van Vektis over de eerste drie maanden van 2020. Vanaf het moment van aanmelding duurt het gemiddeld 24 weken voordat hun behandeling kan beginnen. Dit is twee weken langer dan eind december 2019. Volgens de normen die de ggz zelf heeft opgesteld, zou de totale wachttijd hooguit 14 weken mogen duren.

Autisme behoort al jaren tot de ongeveer vijf diagnoses met de langste wachttijden, samen met onder meer persoonlijkheidsstoornissen (18 weken) en adhd (16 weken). De wachttijden voor de laatste twee diagnoses is niet toegenomen ten opzichte van december. Het meest toegenomen is de totale wachttijd voor de behandeling van eetstoornissen, namelijk met vier weken tot 17 weken. Eetstoornissen komen relatief vaak voor onder mensen met autisme.

Debat in de Tweede Kamer 
Tijdens het debat vandaag  zal er waarschijnlijk veel worden gesproken over de manier waarop de ggz wordt gefinancierd. Ggz-instellingen hebben op dit moment ‘bedrijfseconomische motieven’ om mensen met lichtere psychische problemen eerder hulp te verlenen dan mensen met complexe problemen, zo stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vast in het onlangs verschenen rapport  Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen.

Algemeen overleg over de GGZ, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Maandag 8 juni 2020 van 14.00 – 18.30 uur. Live te volgen via tweedekamer.nl.

Bron en uitgebreid artikel: autisme.nl

 

Dit bericht is 2807 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail