Schippers blij met nieuw elan in GGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

 edith-schippers

27 november 2015 – Minister Edith Schippers (VWS) reageert positief op de vandaag gepresenteerde ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’ in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Deze agenda, opgesteld door de partijen in deze sector, heeft als doel om kwaliteit en kosten inzichtelijk te maken voor patiënt en verzekeraar. Dit draagt bij aan gepast gebruik, waardoor de betaalbaarheid van goede geestelijke gezondheidszorg voor de langere termijn overeind blijft, en zorgt voor minder administratieve lasten. Schippers heeft de agenda en haar reactie daarop vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Schippers: “Vandaag maakt de ggz-sector een nieuwe start, met nieuw elan. De nieuwe agenda die door hen zelf is opgesteld het afgelopen half jaar moet leiden tot meer kwaliteit, meer transparantie – zodat patiënten informatie krijgen over hun behandeling, de resultaten en de alternatieven – en blijvende betaalbaarheid van zorg. Dit is goed nieuws”

De ggz-partijen maken in hun nieuwe toekomstagenda een duidelijke keuze voor gepast gebruik. Er gaat vaker gemeten worden wat het effect van een behandeling is. Hierdoor kan – in overleg met de patiënt – veel beter worden beoordeeld of een behandeling moet worden doorgezet, afgebouwd of dat een andere behandeling nodig is. Geanonimiseerde gegevens over de effectiviteit van behandelingen komen beschikbaar voor verzekeraars. Verzekeraars kunnen hierdoor beter op kwaliteitscriteria zorg inkopen. Bovendien kunnen zij hun eigen uitvraag op kwaliteit achterwege laten, waardoor de administratieve lasten voor de zorgverleners afnemen. Er komt een kwaliteitsstatuut dat ervoor gaat zorgen dat de nieuwe landelijke afspraken daadwerkelijk op het niveau van de dagelijkse zorgverlening worden toegepast.

De bekostiging van de ggz ondergaat ook wijzigingen. Niet langer is de tijdsduur van de behandeling het uitgangspunt, maar de specifieke behoefte van de patiënt aan zorg. Er komt dan ook ruimte in het financieringsysteem om steeds praktisch met de patiënt te kijken welke zorg nodig is. Gevolg van deze verandering is ook dat gegevens sneller beschikbaar komen en er dus veel eerder zicht is op de daadwerkelijke uitgaven. Ook deze wijziging draagt bij aan hogere kwaliteit en aan duurzame betaalbaarheid van de ggz.

Bijlagen:

Download “Aanbieding agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie” PDF document | 1 pagina | 118 kB

Download “Kamerbrief over Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz” PDF document | 4 pagina’s | 103 kB

Agenda ggz achtergrondnotitie

Toelichting Standpunt op NZa-advies doorontwikkeling productstructuur

Voortgangsrapportage Kwaliteitsstatuut GGZ

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 2549 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail