Reparatiewet Wvggz ook door Eerste Kamer; uitkering behouden

Facebooktwitterlinkedinmail

29 september 2021 – Gisteren is de wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in de Eerste Kamer goedgekeurd. Op 27 mei 2021 werd deze reparatiewet in de Tweede Kamer behandeld en aangenomen. Het pleidooi van MIND komt hiermee in vervulling: mensen die gedwongen worden opgenomen behouden hun recht op uitkering, net als bij vrijwillige opname.

Uitkering behouden bij gedwongen opname
MIND is blij met de instemming van de Eerste Kamer voor vereenvoudigingen in de Wet verplichte ggz (Wvggz). Hiermee is ook het amendement van Kamerlid Peter Kwint (SP) aangenomen. In dit amendement wordt geregeld dat mensen met een bijstandsuitkering een vergoeding krijgen voor de vaste lasten, als ze gedwongen worden opgenomen vanuit de Wvggz. Al eerder vroeg MIND aandachtvoor de positie van mensen die gedwongen worden opgenomen en daarmee hun uitkering verloren. MIND gaf aan dat de Wvggz een behandelwet is, gericht op het van autonomie en volledige maatschappelijke participatie. Hierbij hoort een vergoeding van de vaste lasten bij een gedwongen opname, net zoals bij een vrijwillige opname. Met dit amendement geeft ook de Kamer aan dat de Wvggz een behandelwet is. Wij roepen gemeenten op om hun beleid conform het aangenomen amendement aan te passen.

Verbeterde uitvoerbaarheid
De op onderdelen verbeterde uitvoerbaarheid, met behoud van de rechtspositie van de patiënt juicht MIND toe. Ze waarderen het initiatief van staatssecretaris Paul Blokhuis en de inzet van het Ministerie van VWS om met deze tweede reparatie een verdere stap te zetten in de zeer gewenste en noodzakelijke verbetering van de wetten.

In 2022 aandacht voor herstel grotere knelpunten
MIND ziet deze wetsgoedkeuring als een mooie tussenstap. Maar we zijn er nog niet. Eerder heeft MIND samen met de Stichting PVP, de Nederlandse ggz, V&VN, de NVvP aangedrongen op het snel oppakken van een aantal grotere knelpunten die nu zijn blijven liggen. Wij zijn als MIND samen met alle veldpartijen continu in gesprek met het Ministerie van VWS over deze knelpunten. Natuurlijk worden zaken besproken die via onze achterban gemeld worden. Ook worden voor het einde van het jaar de resultaten van een bredere wetsevaluatie van de Wvggz verwacht waaruit weer nieuwe speerpunten naar voren zullen komen.

Lees de oproep samen met Stichting PVP, NLse GGz, V&VN en NVvP om het amendement te steunen in de brief voor de plenaire behandeling van de Wvggz die MIND in mei naar de Tweede Kamer stuurde.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2204 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail