eigen bijdrage jeugdzorg , fysieke gezondheid, buitenhuisproject, informateur, tackle your tics, gedragstherapie ,tics, jeugdhulp, hervormingsagenda jeugd, jeugdbescherming, bijstandsgezinnen, jeugdautoriteit, jeugdhulp, psychotische ervaringen, wanen, hallucinaties, acute mentale hulp, armoede, jeugdhulp, het vergeten kind, KOPP/KOV, jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg, jeugdzorg, depressie, jeugdbeleid, kindermishandeling, jeugdwet, jeugdzorg, emergis,

19 april 2023 – In 2015 is de verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming overgeheveld naar gemeenten. Hiermee zouden de totale uitgaven aan jeugdzorg dalen, de wachttijden korter worden en de administratieve last voor hulpverleners afnemen. Dat is 8 jaar later nog steeds niet gelukt. Kinderen en kwetsbare gezinnen krijgen niet (tijdig) de hulp die ze nodig hebben. Verantwoordelijke…

10  april 2018 – De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in de rapportage ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’ die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport geeft een…

16 februari 2016 – De Engelse Mental Health Taskforce heeft ervaringen van 20.000 cliënten naar 57 aanbevelingen vertaald in een rapport . De Engelse geestelijke gezondheidszorg staat onder grote druk. De afbouw van bedden is niet hand in hand gegaan met de opbouw van ambulante voorzieningen. Ook hebben de gemeenten de laatste jaren fors moeten bezuinigingen op het lokale dienstenaanbod….

  27 november 2015 – Minister Edith Schippers (VWS) reageert positief op de vandaag gepresenteerde ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’ in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Deze agenda, opgesteld door de partijen in deze sector, heeft als doel om kwaliteit en kosten inzichtelijk te maken voor patiënt en verzekeraar. Dit draagt bij aan gepast gebruik,…

27 november 2015- In de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland is vandaag een grote en belangrijke stap gezet door de aanbieding van de ‘Agenda voor transparantie en gepast gebruik’. Kern van de Agenda is vroeger signaleren van psychische klachten, gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en professional over de behandeling, meer zorg op maat en goede…

27 november 2015 – Patiënten met psychische problemen moeten meer zeggenschap krijgen over hun behandeling en meer informatie krijgen over de resultaten en alternatieven. Dat is de kern van een donderdag verschenen gezamenlijk rapport van partijen in de geestelijke gezondheidszorg, overhandigd aan minister Edith Schippers (VWS). De effectievere behandelingen moeten ertoe leiden dat de zorg…