Samenwerkend hulpverlenen in Samen1plan

Facebooktwitterlinkedinmail

samen werken, Samen1plan>

26 januari 2016 – Afgelopen week lanceerden een aantal kennisinstellingen, gemeenten en zorgaanbieders de gratis webtoepassing Samen1Plan.nl. De tool biedt een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten van jongeren waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Ook Jonx, onderdeel van Lentis, is initiatiefnemer.

Initiatiefnemers zijn het Nederlands JeugdinstituutMovisie, de Groninger en Friese gemeenten, AccareGGZ Friesland/KinnikLentis/Jonx en Molendrift. Na de tool jarenlang als betaald product te hebben aangeboden is het deze partijen gelukt om Samen1Plan gratis beschikbaar te maken voor jonge cliënten en hulpverleners in het hele land! Genoemde organisaties maakten dit financieel mogelijk.

Ontwikkeld door cliënten en hulpverleners

Samen1Plan is ontwikkeld op de werkvloer van Jeugd GGZ instelling Molendrift. Directeur behandelzaken Ellen Loykens vertelt:’In hulpverleningstrajecten met meerdere betrokkenen staan cruciale factoren vaak onder druk: sluiten de doelen aan op de motivatie van de cliënt, wordt een haalbaar perspectief nagestreefd, worden de verschillende problemen in de juiste volgorde aangepakt? De betrokken hulpverleners hebben veel cliënten, weinig tijd en maken notities in eigen systemen. Hoe kan je dan de hulpverlening daadwerkelijk zo vormgeven dat cliënt centraal staat? Vanuit dat besef ontwikkelden we Samen1Plan’. Het hulpverleningsplan in Samen1plan is eigendom van de cliënt, hij of zij bepaalt welke hulpverleners toegang krijgen.

Samen1plan is een reactie op complexiteit

Het initiatief is een reactie op de toenemende complexiteit van de inrichting van de zorg. Cliënten kunnen te maken hebben met de zorgverzekeringswet, participatiewet, jeugdwet, WMO, passend onderwijs en de partijen die daarbij horen. Kees Bakker, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut: ‘Al het beleid richt zich op dezelfde aspecten: cliënt centraal, aansluiten bij diens doelen en mogelijkheden, gericht op zelfstandigheid van de cliënt en zijn naaste omgeving en volgens de principes van ‘één gezin één plan’. Maar het werkveld is nog productgericht georganiseerd en werkt daardoor slecht samen. Dit product-denken zit zo vast in ons systeem dat zelfs de nieuwe opdrachtgevers als gemeenten en onderwijs vaak in de valkuil trappen en de zorg productgericht inkopen. Maar het gaat natuurlijk om de cliënt: Wat heeft die nodig, welke stappen zijn haalbaar, wat bieden jij en ik daarin en hoe stemmen we dat af’.

Weerbarstige praktijk

Het klinkt simpel maar de praktijk is weerbarstig, want het werkveld is breed. De jeugdzorg, het maatschappelijk werk, het onderwijs, de politie, de schuldsanering, de woningbouwvereniging. Ze werken vanuit eigen doelen en structuren. Mevrouw Grietje Kalfsbeek, directeur van het samenwerkingsverband dat namens de 23 Groninger gemeenten de jeugdzorg inkoopt: ‘De bestaande structuren van zorgaanbieders definiëren het werk van de eigen organisatie vanuit het perspectief ‘wat kunnen wij u bieden?’ in plaats van ‘wat wilt u bereiken?’. Dit terwijl de cliënt is gebaat bij maximale kwaliteit en resultaat in zijn specifieke situatie. En dat voor iedere cliënt opnieuw. Dat klinkt eenvoudig als een soort van nieuw bewustzijn dat moet ontstaan, maar het is zoveel meer dan dat, want het vereist bepaalde vaardigheden en aanpassing van werkprocessen’.

Praktijkparels

In de aanloop naar de transformatie van de jeugdhulp en het sociaal domein werd de methodiek landelijk door tientallen organisaties en door duizenden cliënten en hulpverleners gebruikt. Lou Repetur, programmaleider Transitie Jeugd bij Movisie: “Het succes van Samen1Plan, zit in de onderbouwde visie en digitale tool om de transformatiedoelen planmatig te concretiseren binnen het sociaal domein. Movisie en NJI werken graag mee om dit soort praktijkparels te versterken en verspreiden’.

Meer informatie

  • is voor hulpverleningstrajecten waarin samenwerking tussen cliënt en meerdere betrokkenen van belang is.
  • is eigendom is van de cliënt.
  • zorgt dat de client bepaalt wie toegang heeft tot het plan.
  • maakt de rollen van alle betrokkenen inzichtelijk.
  • is goed beveiligd en respecteert de privacy van de cliënt.
  • is gebaseerd op motivatie, respect en planmatig werken.

Meer informatie over Samen1Plan vind je op de site. Je kunt ook vragen stellen door te mailen.

Bron: lentis.nl 

Dit bericht is 2378 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail