open jeugdhulp, ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

27 maart 2020 – Op 25 maart is het eindrapport ‘De kracht van wijd reiken’ van het Expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht gepubliceerd en aangeboden aan de VNG. Het Expertiseteam is geen voorstander van nieuwe wetswijzigingen, maar ziet de oplossing vooral in de inhoudelijke transformatie. De titel van het rapport geeft dan ook de kern van het…