Meidenwerk’ ondersteunt kwetsbare meiden bij het zelf vormgeven van hun leven

Facebooktwitterlinkedinmail

24 oktober 2020  – ‘Meidenwerk’ werkt. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Cynthia Boomkens naar deze specifieke methodiek in het jongerenwerk, die meiden tussen de 10 en 23 jaar in kwetsbare situaties moet ondersteunen bij hun identiteitsontwikkeling. ‘Meidenwerk’ draagt eraan bij dat kwetsbare meisjes beter weten wat zij willen in hun leven.

‘Meidenwerk’ kent een lange traditie in het jongerenwerk. Maar wat doen jongerenwerkers precies en waaraan draagt de methodiek bij, was de vraag vanuit jongerenorganisaties? Boomkens pakte die vraag op en evalueert in haar promotieonderzoek de methodiek en onderzoekt of en hoe Meidenwerk meiden in kwetsbare situaties ondersteunt bij het zelf vorm (kunnen) geven aan het eigen leven. Ze verdedigt haar proefschrift Supporting Vulnerable Girls in Shaping their Lives op vrijdag 23 oktober aan Tilburg University.

Hulp nodig
Meisjes in de leeftijd van 10 tot 23 jaar ontwikkelen een (volwassen) identiteit. Hoewel de meesten hierbij geen steun van professionals nodig hebben, heeft een grote en groeiende groep meiden die hulp wel nodig. Deze meiden zijn kwetsbaarder dan anderen omdat zij er alleen voor staan, hun problemen te groot zijn, omdat hun eigen netwerk te weinig steun biedt. Om hen (extra) te ondersteunen bieden veel jongerenwerkorganisaties in Nederland Meidenwerk aan.

Aanpak
De promovenda voerde daartoe verschillende studies uit. Allereerst onderzocht ze wat de theoretische onderbouwing van het meidenwerk is. Vervolgens zocht ze naar een empirische onderbouwing door 393 meiden te vragen naar hun bevindingen met Meidenwerk. Tot slot werd, met een creatief onderzoeksinstrument, onderzocht wat de rol is van de omgeving van meiden bij het zelf vorm (kunnen) geven aan het eigen leven.

Partners
Het onderzoek is gedaan in een partnership met acht jongerenwerkorganisaties door heel Nederland in casu Combiwel, ContourdeTwern, Dock, Dynamo, Jongerenwerk Utrecht, Participe, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Streetcornerwork. Per organisatie werkten twee ervaren meidenwerkers mee aan het onderzoek in een zogenaamde masterclass en daarnaast twee meiden per organisatie in de ‘meidengroep’. Samen werden onderzoeksvragen opgesteld, methoden ontwikkeld en resultaten besproken.

Bevindingen
Boomkens concludeert dat Meidenwerk bijdraagt aan de manier waarop meisjes hun eigen leven vormgeven, vooral op het stellen van intenties. De bevindingen zijn vertaald naar een model, waarin de methodiek van het meidenwerk zowel theoretisch als empirisch onderbouwd wordt. Jongerenwerkers kunnen hiermee de kwaliteit en professionalisering van het meidenwerk aantonen en versterken.

Cynthia Boomkens (Hilversum, 1989) studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en daarna Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt sinds 2011 als docent-onderzoeker aan de HvA bij de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (binnenkort Social Work) en tussen 2014 en 2019 was zij betrokken bij het lectoraat Youth Spot. Haar promotie-onderzoek voerde ze sinds 2017 uit bij de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo aan Tilburg University. Boomkens verdedigt haar proefschrift, getiteld ‘Supporting Vulnerable Girls in Shaping their Lives. Towards a substantiated method for Girls Work’,  Promotoren: prof. dr. Tine van Regenmortel en prof. dr. René Schalk (Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences). Nadere informatie: c.boomkens@hva.nl.

Bron: tilburguniversity.edu

 

Dit bericht is 3375 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail