De ontwikkeling van een beroepsregister voor ervaringsdeskundigen

Facebooktwitterlinkedinmail

12 april 2017Aanbieders * van oorspronkelijke leertrajecten tot ervaringsdeskundige hebben de krachten gebundeld in een project, met als doel het ontwikkelen en oprichten van een landelijk Beroepsregister voor ervaringsdeskundigen. In dit register kunnen ervaringsdeskundigen zich inschrijven wanneer zij aan nader op te stellen kwaliteitscriteria voldoen. Daarnaast kan het brede palet opleidingen zich afmeten aan de componenten van het beroep en zich zo aan het register verbinden.

Aanleiding
Herstelondersteunende zorg middels de inzet van ervaringsdeskundigheid wordt meer en meer gemeengoed. Het belang van kwaliteitsborging en professionalisering van ervaringsdeskundigheid neemt daarbij toe. We vinden het belangrijk dat bij deze professionaliseringsslag er harmonisatie plaatsvindt van wat er onder ervaringsdeskundigheid wordt verstaan en ook een breed erkend opleidingsaanbod ontstaat in Nederland, waarin zowel de oorspronkelijk ontwikkelde opleidingen door ervaringsdeskundigen als de nieuw ontwikkelde HBO en MBO opleidingen onderdeel worden in het totale opleidingspalet. De variatie in aanbod is hierin van groot belang, omdat ieder op een andere manier leert en vanuit een andere achtergrond komt. De verscheidenheid aan leertrajecten bedient daarmee ook de brede en variabele behoefte in het werkveld. Voor al deze opleidingstrajecten is het van belang dat de ervaring die iemand heeft en eerder verworven competenties vertrekpunt zijn bij het opleiden, omdat naast wetenschappelijke en professionele kennis, vooral de ervaringskennis meer dan in welk beroep dan ook, vorm geeft aan dit beroep.

Een waarde die wij willen borgen is dat het voor iedereen duidelijk is aan welke componenten het beroep ervaringsdeskundige moet voldoen.

Doelen
De doelen en voordelen van het Beroepsregister Ervaringsdeskundige zijn velerlei.
De kwaliteit en professionele normen van het beroep worden geborgd door de registratie van ervaringsdeskundigen. Het Beroepsregister Ervaringsdeskundige geeft overzicht in de profielen voor inzet ervaringsdeskundigheid. Hiermee kunnen cliënt en zorgsysteem beter bediend worden en worden doorgroeimogelijkheden voor ervaringsdeskundigen duidelijker. Verder draagt dit bij aan de inbedding van ervaringsdeskundigen in het werkveld en biedt het meer inzicht en harmonisatie bij de inzet van ervaringsdeskundigen.

Daarnaast worden de kwaliteit en de professionele norm van het beroep geborgd door het brede aanbod van opleidingen te toetsen. Dit zal gebeuren op basis van landelijk nog vast te stellen componenten die gekoppeld zijn aan het Beroepsregister Ervaringsdeskundige voor alle werkvelden.

Een niet te vergeten voordeel van het Beroepsregister Ervaringsdeskundige is dat het een kennisbank beheert waarin de nieuwste inzichten en wetenschappelijke onderzoeken verzameld worden en gerelateerd worden aan de doorontwikkeling van het beroep.

Initiatiefnemers
Dit project is ontstaan in opdracht van de Vereniging van ervaringsdeskundigen (VvED). Samen met alle  aanbieders* van oorspronkelijke leertrajecten willen wij hiermee de verbinding op alle aspecten van ervaringsdeskundigheid versterken en uitdragen. Dit alles in partnership met landelijke cliëntenorganisaties, werkgeversorganisaties, Ministeries, Onderwijs, VNG en Zorgverzekeraars.

Bent u een van deze partijen en wil u met ons meedenken? Of heeft u vragen over dit project?

Neem contact op via: info@vvve.nl

* Markieza, Pameijer, RIBW Brabant, RIBW A&VV, IGPB, RCO De Hoofdzaak, Hogeschool Saxion,  De Hoop GGZ, Zelfregiecentra, Ixta Noa, LEV, Bureau STERK

Dit bericht is 5892 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail