12 april 2017 – Aanbieders * van oorspronkelijke leertrajecten tot ervaringsdeskundige hebben de krachten gebundeld in een project, met als doel het ontwikkelen en oprichten van een landelijk Beroepsregister voor ervaringsdeskundigen. In dit register kunnen ervaringsdeskundigen zich inschrijven wanneer zij aan nader op te stellen kwaliteitscriteria voldoen. Daarnaast kan het brede palet opleidingen zich afmeten…