Dimence is eerste gzz-instelling met vakgroep voor ervaringsdeskundigen

Facebooktwitterlinkedinmail

30 maart 2018 – De Dimence Groep onderkent al sinds 2010 het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg. Ervaringsdeskundigen zijn een meerwaarde voor de cliënt en zijn een onlosmakelijk onderdeel van de behandeling. Binnen de Dimence Groep zijn ervaringsdeskundigen volwaardige medewerkers en hebben daarvoor een opleiding met succes afgerond. Ervaringsdeskundigen zijn daarom niet als vrijwilliger werkzaam, maar hebben een dienstverband.

Optimale zorg

In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met de inzet van de nu 15 betaalde ervaringsdeskundigen. Zij zetten op een professionele wijze hun persoonlijke/gemeenschappelijke ervaring met een psychische ziekte en met hun herstelproces in om cliënten te kunnen ondersteunen. Daarbij maken zij onderdeel uit van een multidisciplinair team. Dat wil zeggen dat vanuit verschillende disciplines expertise wordt gecombineerd met als doel het bieden van optimale zorg en behandeling aan de cliënt.

Andere beroepsgroepen

Inmiddels vormen de ervaringsdeskundigen een beroepsgroep naast de andere beroepsgroepen binnen de Dimence Groep. Een aantal beroepsgroepen als psychologen, verpleegkundigen, medici en vaktherapeuten, hebben zich binnen de Dimence Groep verenigd in vakgroepen. Het doel daarvan is onder meer meedenken vanuit de professie over beleid, deskundigheidsbevordering, aanhaken bij landelijke ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering van de behandeling.

Ambities waarmaken

Nu is de tijd rijp voor een vakgroep voor de jongste beroepsgroep. De Dimence Groep claimt daarbij de eerste ggz-instelling te zijn die een vakgroep ervaringsdeskundigen opricht. Herma van der Wal, raad van bestuur Dimence groep: ”Vakgroepen zijn voor een hoog professionele organisatie als de Dimence Groep van essentieel  belang om de beste behandeling en zorg te kunnen blijven leveren. De toevoeging van een vakgroep Ervaringsdeskundigen helpt om het niveau hoog te houden en onze ambities te blijven waarmaken.”

Met de oprichting van de vakgroep Ervaringsdeskundigen wordt de gelijkwaardige positie van deze beroepsgroep naast de andere beroepsgroepen nog eens extra onderstreept. Inge Lucas, bestuurslid vakgroep ervaringsdeskundigen: “De Dimence Groep neemt onze beroepsgroep als ervaringsdeskundigen serieus en erkent en faciliteert dit met een eigen vakgroep.”

Bron: persbericht

Dit bericht is 4358 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail