Online CGT-trainingen ‘Leer te durven’ voor angstige kinderen

Facebooktwitterlinkedinmail

31 januari 2019 – Veel kinderen hebben een erg probleem met bang zijn. De Open Universiteit doet een onderzoek waarmee geprobeerd wordt om kinderen van 8-13 jaar te helpen om dapperder te worden met het project Online Training ” Leer te durven’ . 

Alle kinderen zijn wel eens bang. Maar sommige kinderen zijn veel banger dan andere kinderen uit hun klas. Als je als kind heel vaak heel erg bang bent, kan dit flink lastig zijn! Vaak ben je dan hard bezig om het ding waar je bang voor bent te ontlopen. En vaak doe je veel minder vaak de dingen die je leuk vindt. Als kinderen te vaak en te lang bang zijn, is het behoorlijk moeilijk om hier zelf van af te komen. Vaak worden kinderen dan banger en banger. Ze gaan steeds meer dingen ontlopen en steeds minder dingen doen die ze leuk vinden. Je kunt dan zeggen dat er een erg probleem is met bang zijn.

Angstklachten bij kinderen monden vaak uit in angststoornissen en zowel angstklachten als angststoornissen hebben een chronisch karakter. Angststoornissen zijn de meest voorkomende vorm van psychopathologie bij kinderen. Een effectieve methode om in te grijpen bij angstklachten is Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Kinderen krijgen echter te maken met drie barrières die hen verhinderen om optimaal te profiteren van CGT.

  • Ten eerste krijgt slechts 20% van de kinderen met angststoornissen hiervoor een training of een behandeling. Dit heeft te maken met de toegankelijkheid en beschikbaarheid van behandeling.
  • Ten tweede is niet voldoende duidelijk wat de werkingsmechanismen van CGT zijn bij kinderen. Op basis van theoretische modellen en CGT bij volwassenen krijgen zij strategieën aangeboden om hun denkpatronen te wijzigen (minder disfunctionele cognities te krijgen) en om hun vermijdingsgedrag te verminderen. De werkingsmechanismen van cognitieve en gedragsmatige strategieën zijn echter beperkt en onvolledig empirisch onderzocht bij kinderen.
  • Ten derde zijn interventies te weinig aangepast aan de specifieke noden van kinderen, doordat  niet duidelijk is bij welke kinderen CGT goed werkt en bij welke kinderen CGT minder goed werkt. Mogelijk heeft het ontwikkelingsniveau van kinderen een sterke invloed op de mate waarin zij kunnen profiteren van CGT.

Het huidige project beoogt deze drie barrières waardoor angstige kinderen niet optimaal kunnen profiteren van CGT, het hoofd te bieden.

  • Hiertoe wordt een laagdrempelige online op CGT-gebaseerde training voor angst bij kinderen (8-13 jaar) ontwikkeld en middels een randomized controlled trial (RCT) onderzocht op effectiviteit (barrière 1). De online training is gebaseerd op de huidige face-to-face training “Leer te Durven!” (Simon & Bögels, 2014).
  • Binnen deze studie wordt nagegaan of de training werkt via het verminderen van disfunctionele cognities en het verminderen van vermijdingsgedrag (barrière 2).
  • Tenslotte zal bekeken worden wat het effect is van het cognitief ontwikkelingsniveau op de werkingsmechanismen van de training (barrière 3).

Zowel het verhogen van de beschikbaarheid van CGT voor kinderen met angstproblemen door het aanbieden van een online training, als inzicht in de werkingsmechanismen en elementen die de effectiviteit van CGT beïnvloeden, dragen bij aan een optimalisatie van CGT voor angstige kinderen.

Deze studie wordt gefinancierd door Stichting Mind, Fonds Psychische Gezondheid.

Onderzoek ‘Leer te Durven!’

Ben jij tussen de 8-13 jaar of heb je een kind tussen de 8-13 jaar, dan kun je je opgeven voor het onderzoek ‘Leer te Durven!’. Bij de deelnemers die zich hebben opgegeven bekijken we eerst nauwkeurig hoe bang ze zijn. Kinderen die niet bang zijn, hebben te weinig baat bij deelname aan het onderzoek en kinderen met erge angstdiagnoses geven we advies om een behandeling te volgen voor hun angst. Alle andere kinderen kunnen met het onderzoek mee blijven doen. Zij worden per loting verdeeld over twee groepen: een groep die direct meedoet met een online angsttraining en meedoet met de metingen en een andere groep die eerst alleen de metingen doet en later ook een angsttraining mag doen. Het onderzoek duurt een half jaar. De training is online en volgen de kinderen zelf, waarbij de ouders ze steunen. De metingen zijn ook online en deels telefonisch. Tijdens de training gaan kinderen als een detective aan de slag met hun angsten.

Bron: ou.nl

Dit bericht is 3299 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail