NZa: transparanter over tarieven ggz

Facebooktwitterlinkedinmail

Budget geld planning bezuinigingen tarieven ggz

15 juli 2016 – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft het beroep van zorgverzekeraars tegen de tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor 2014 en 2015 gegrond verklaard. De rechter vindt dat in een te laat stadium gekozen is om de tarieven via een ander uitgangspunt te berekenen. Deze keuze had de Nederlandse Zorgautoriteit vooraf transparant moeten maken.

Wij nemen deze uitspraak ter harte. Ook de NZa wil van tevoren transparant zijn over hoe wij tarieven berekenen. De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven nemen wij mee in de opzet van het lopende kostenonderzoek in de ggz. De afgelopen jaren hebben wij onze werkwijze aangepast: inmiddels publiceren wij na afloop van een kostenonderzoek een verantwoordingsdocument waarin we de gevolgde werkwijze verduidelijken.

De NZa bestudeert nog wat de uitspraak betekent voor de tarieven in de gespecialiseerde ggz. Wij gaan hierover snel in gesprek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 2636 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail