Nederland is de (onverwachte) Europese hekkensluiter qua burn-out

Facebooktwitterlinkedinmail

31 oktober 2018  – Nederland kent de minste burn-outs van Europa, zo meldt RTLnieuws.  Gezien de aandacht die er in ons land voor het fenomeen is, zou je het misschien niet verwachten. Toch blijkt uit nieuw onderzoek dat Nederlandse werknemers het minste last te hebben van burn-outs. Ook in landen als België en de Scandinavische staten ligt het burn-outniveau relatief laag. Koplopers op het gebied van de burn-out zijn landen als Polen, Albanië, voormalig Joegoslavië en, als enige West-Europese land, Frankrijk.

Verschillende factoren spelen een rol bij het aantal burn-outs in een land. In landen die het economisch gezien minder goed doen, waarin werknemers meer uren maken, is het burn-outniveau over het algemeen hoger dan in beter presterende landen waar de mensen minder uren draaien.

Een andere factor die bijdraagt aan het aantal burn-outs is de manier waarop een land wordt bestuurd. Landen waarin de democratie minder goed functioneert, waarin meer corruptie voorkomt en meer genderongelijkheid, kennen een hoger burn-outniveau dan landen waarin dat niet het geval is.

Voor het onderzoek bekeek hoogleraar arbeidspsychologie Wilmar Schaufeli van de Universiteit Utrecht de relatie tussen burn-outs enerzijds en economische, culturele en bestuurlijke factoren anderzijds. Hij gebruikte daarvoor data uit de zesde European Working Conditions Survey (uit 2015), voor 35 landen in Europa.

Vermoeidheid
Het is voor het eerst dat een studie dezelfde indicator gebruikt voor burn-out in bijna alle Europese landen. Die indicator is tegelijkertijd het zwakke punt in het onderzoek, geeft Schaufeli aan. In de enquête wordt namelijk maar één vraag gebruikt als indicator voor een burn-out: ‘Ik ben uitgeput aan het einde van de werkdag’.

Dit is weliswaar een belangrijk onderdeel van burn-out, zegt de hoogleraar, maar het zou beter zijn geweest wanneer een langere vragenlijst zou zijn gebruikt. “Anderzijds is dit wel het enige onderzoek Europabreed naar dit onderwerp waarin op hetzelfde moment dezelfde vraag is gesteld. De vergelijking gaat dus wel op.”

Bron: rtlnieuws.nl

Dit bericht is 6444 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail