Welke ggz-dossiers worden wel of juist niet controversieel verklaard?

Facebooktwitterlinkedinmail

29 augustus 2023 –  Na het zomerreces, vanaf 5 september, zal de Tweede Kamer vergaderen over ‘controversieel verklaringen’. Ze gaan over wetsvoorstellen, dossiers en brieven, bepalen of die wel of niet behandeld kunnen worden nu het kabinet is afgetreden. Zaken die politiek gevoelig liggen worden dan bijvoorbeeld uitgesteld tot na de formatie van een nieuw kabinet.

Om de Tweede Kamerfracties bij het maken van deze afweging te ondersteunen geeft branchevereniging de Nederlandse ggz haar zienswijze op enkele ggz-specifieke onderwerpen die mogelijk controversieel verklaard gaan worden.

Twee belangrijke dossiers
Er zijn twee ontwikkelingen in de (jeugd)zorg waarover wij de politiek al een advies hebben gegeven. Verschillende zorg(branche)organisaties hebben gevraagd om alles rond het Integraal Zorgakkoord (IZA) niet controversieel te verklaren. In dit brede akkoord worden belangrijke afspraken gemaakt over de toekomst van zorg, ook voor de ggz.

De jeugdhulpbranches (BGZJ) hebben een soortgelijke oproep gedaan voor het dossier ‘Hervormingsagenda Jeugd’. Ook dat is namelijk een belangrijk onderwerp waarover jaren is overlegd. Het is nu tijd voor kinderen en gezinnen om deze plannen uit te werken. Dan een half jaar (of langer) wachten tot een nieuw kabinet is niet verantwoord.

Verkiezingen en de Nederlandse ggz
De adviezen over controversieel verklaringen zijn een derde uiting dit zomerreces van de branchevereniging. Eerder hebben wij gereageerd op de

Ombuigingslijst van het Ministerie van Financiën en in juli is ons Verkiezingspamflet ‘Een mentaal gezonde toekomst’ gepubliceerd. Door deze verschillende publicaties geeft de Nederlandse ggz de politiek een krachtig signaal over wat er nodig is voor een sterkere mentale gezondheid en ggz-sector.

In de brief ‘Advies rondom controversieel verklaring ggz-specifieke onderwerpen’ kun je per ministerie een reactie zien op een selectie van onderwerpen. Enkele cruciale punten hebben wij in een kader uitgelicht.

Bron: denederlandseggz.nl 

Dit bericht is 1034 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail