Maak psychische aandoeningen bespreekbaar op het werk

Facebooktwitterlinkedinmail

29 september 2017 – Psychische aandoeningen komen veel voor, ook bij werknemers. Toch zijn deze problemen op het werk vaak moeilijk bespreekbaar.

Onderzoekster Aukje Smit schreef in Zeggenschap – over arbeidsverhoudingen een artikel over de rol die vakbonden en ondernemingsraden kunnen spelen om de groep werknemers met een psychische aandoening te ondersteunen.

Doel: een inclusieve organisatie, lager ziekteverzuim en behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening, zó dat zowel werkgever als werknemer profiteren.

Hoewel het agenderen van en de omgang met psychische aandoeningen per bedrijf kan verschillen, is het in het algemeen belangrijk om:

  1. Bewustwording en kennis te bevorderen bij werkgevers, werknemers en vakbondsleden. Bijvoorbeeld uit- leggen waarom het belangrijk is dat psychische aan- doeningen bespreekbaar zijn en informatie geven over CORAL. Dat staat voor ‘conceal or reveal’ en helpt werknemers de keuze te maken om werkgevers al dan niet over hun aandoening te informeren, en zo ja, op welke manier.
  2. Gespreksvaardigheden te trainen van leidinggevenden, werknemers, vakbondsconsulenten en vertrouwensper- sonen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat trainingen in gespreksvoering over psychische diversiteit een promi- nent onderdeel van het scholingsbeleid worden.
  3. Wet- en regelgeving te benutten. Bijvoorbeeld kijken naar regelingen in de Arbowet, cao en arbocatalogus die de werkgever stimuleren om relevante maatregelen te nemen op het gebied van sociale veiligheid.
  4. Stimulerende projecten en maatregelen te benutten. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat werkgevers deelnemen aan het Charter Diversiteit en in het plan van aanpak dat daarvoor gemaakt moet worden ook aandacht besteden aan psychische diversiteit.
  5. Het goede voorbeeld te geven op het gebied van beleid en openheid over psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld als vakbondsvertegenwoordiger of OR-lid open zijn over de eigen psychische aandoening en zelf ook een training volgen op het gebied van stereotypering bij psychische aandoeningen.
  6. Werknemers met een psychische aandoening meer te steunen, waarbij ook gekeken wordt naar preventie bij arbeidsgerelateerde zorg. Bijvoorbeeld zorgen voor een goede vertrouwenspersoon en een open spreek- uur voor de bedrijfsarts.

Lees hier het artikel: “Maak psychische aandoeningen bespreekbaar – Vakbonden en ondernemingsraden moeten rol oppakken” (Pdf)

Bron: samensterkzonderstigma.nl

Dit bericht is 3240 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail