Kwaliteitsstandaard bevordert toegankelijke ggz voor mensen met verstandelijke beperking

Facebooktwitterlinkedinmail

26 januari 2018 – Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze mensen krijgen lang niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) helpt behandelaren om psychische stoornissen bij deze groep patiënten beter te herkennen, diagnosticeren en behandelen.

De nieuwe generieke module sluit aan bij de verschillende stoornisspecifieke zorgstandaarden van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. De module helpt behandelaars, verwijzers en ondersteuners bij het herkennen van zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis bij hun patiënten/cliënten en het toepassen van de zorgstandaarden bij deze doelgroep.
Psychiater Jannelien Wieland: “Ik hoop dat alle behandelaren in de ggz de module ook zo gaan gebruiken. Wat betekent het voor je diagnostiek en behandeling als je patiënt een lager IQ heeft en hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Hoe herken je zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking bij je patiënt? En hoe pas je een stoornisspecifieke zorgstandaard toe als je patiënt een lager IQ heeft?”
 
Goede samenwerking en verwijzing
Bezien vanuit het perspectief van de patiënt met een psychische stoornis en ZB/LVB is parallelle samenwerking tussen de verschillende sectoren en versterking van goede verwijslijnen van groot belang. De generieke module beschrijft de benodigde verwijslijnen tussen zorgverleners en zorgsectoren voor goede curatieve zorg voor deze patiënten. Mensen met een psychische stoornis en ZB/LVB bevinden zich immers overal in de maatschappij en zijn in beeld of in zorg bij meerdere instanties en hulpverleningssectoren. In de ggz worden patiënten primair behandeld voor hun psychische stoornis. Daarbij is er niet altijd oog voor en kennis van problematiek gerelateerd aan hun zwakbegaafdheid of beperking. Omgekeerd hebben betrokken hulpverleners buiten de ggz onvoldoende kennis van psychische stoornissen. Daardoor lopen deze patiënten nu vaak vast.
 
Afstemmen van de zorg
Naast het helpen herkennen van zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking en het toepassen van de zorgstandaarden bij deze doelgroep, geeft de module handvatten voor professionals om de zorg af te stemmen op deze doelgroep. Bijvoorbeeld op het gebied van bejegening en de houding van de professional. Ook in de praktische begeleiding kunnen behandelaren rekening houden met een aantal factoren, zoals begeleiding bij financiële zaken of ondersteuning bij medicatie-inname.
 
Generieke module raadplegen
De Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) is beschikbaar in de database ggzstandaarden.nl.
Informatie voor patiënten en naasten uit de generieke module is opgenomen op Thuisarts.nl:
 Op 24 mei wordt het gebruik van de zorgstandaarden en generieke modules bij zwakbegaafde patiënten besproken in een workshop tijdens het congres Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ
Bron: persbericht .

Dit bericht is 3080 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail