LVB, gezondheidsmonitor jeugd, open jeugdhulp, ZIKOS, suïcidale gedachten, persoonlijkheid, mentale gezondheid bij jongeren , Belgische jongeren , NEET's, studenten, hervormingsagenda jeugd, mentale problemen bij jongeren , mentale problemen, jongvolwassenen, hervormingsagenda jeugd, lvb en psychische problemen, persoonlijkheidsstoornis, taboe, jeugdautoriteit, UNICEF-Jongerenadvies, jeugdbeschermingsmaatregel, mentale gezondheid, acute jeugdhulp, vermeiren, gesloten jeugdzorg. jeugdstelsel, generatie z, de tijd van je leven, Fonds 21 , SER jongerenplatform , langdurige ggz, mentale welzijn, persoonlijkheidsstoornissen, mentale gezondheid, jeugdzorg, jeugd-ggz, dwang, jongeren, depressieve klachten, wachtlijsten, mentaal welzijn,

1 juni 2024 – Op woensdag 15 mei vond in Utrecht de startbijeenkomst plaats van het Doorbraakproject LVB in de GGZ. In dit doorbraakproject gaan 12 doorbraakteams uit zes ggz-instellingen aan de slag met het implementeren van passende screening, diagnostiek, behandeling, en organisatie van zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid…

LVB,

4 oktober 2022 – Uit promotieonderzoek van Jeanet Nieuwenhuis, psychiater bij GGNet, blijkt dat screening ‘bij de voordeur’’ op licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB) meerjarige afhankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) kan voorkomen. Door de behandeling beter te laten aansluiten op de verstandelijke en sociaal-emotionele mogelijkheden van de patiënt, heeft een behandeling meer…

psychische kwetsbaarheid, Destigmatisering , LVB, stigma, zelfstigma, begrip, stigmatisering

25 augustus 2021 – Barbera Olthof is het gezicht van stigMAG Amsterdam en projectleider bij het stedelijk Platform LVB (Licht Verstandelijke Beperking). Haar missie? Ze maakt zich hard voor de-stigmatisering van Amsterdammers met ‘een etiket’, zoals mensen met een licht verstandelijke handicap en psychische problemen. “Ik zou zo graag willen dat we de mens als…

LHBTQ-jongeren, LVB, autisme, homogenezingstherapie

11 juni 2021 – Uit onderzoek blijkt dat psychische stoornissen gemiddeld vaker voorkomen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) dan onder de totale bevolking. En uit onderzoek in de GGZ blijkt dat er meer cliënten zijn die op het niveau van iemand met een LVB functioneren dan te verwachten valt op basis van…

2 december 2020 – Vanaf donderdag 21 januari 2021 vindt het jaarlijks congres over LVB online plaats. Het thema van dit jaar is externaliserend probleemgedrag. Deelnemers krijgen een hele maand de tijd om on-demand, waar en wanneer ze willen, de 7 exclusieve video-colleges van de sprekers te bekijken.  LVB en externaliserend gedrag Mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen in stressvolle situaties externaliserend…

15 juni 2018 – Het Trimbos Instituut heeft de levensverhaleninterventie van dr. Janny Beernink, werkzaam bij VGGNet, erkend als effectief. Daarmee is de interventie, gebaseerd op de unieke verhalen van patiënten, evidence based. De interventie heet ‘Mijn Levensverhaal’. De commissie oordeelde dat het een helder beschreven, goed onderbouwde en goed uitvoerbare interventie is. ‘Mijn Levensverhaal’…

26 januari 2018 – Mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking zijn bijzonder kwetsbaar voor psychische aandoeningen. Deze mensen krijgen lang niet altijd de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe Generieke module Psychische stoornissen en Zwakbegaafdheid (ZB) of Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) helpt behandelaren om psychische stoornissen bij deze groep patiënten beter te…

9 maart 2017 – Onderzoek van psychiater Jeanet Nieuwenhuis naar het vermoeden van een verstandelijke beperking onder patiënten in opnameklinieken, geeft drie feiten onverbloemd weer. Ruim een op de vier patiënten heeft verstandelijke vermogens die wijzen op een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Deze patiënten worden bijna drie keer zo vaak gedwongen opgenomen. Ook wordt er…