Effecten van de Crisiskaart verder onderzocht

Facebooktwitterlinkedinmail

26 januari 2018 –Eind 2017 is een inventarisatie gemaakt van de maatschappelijke effecten van de Crisiskaart. Uit de maatschappelijke effectenanalyse bleek dat allerlei positieve effecten in de samenleving worden verwacht, in het bijzonder voor houders van de Crisiskaart. Zij ervaren bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen en de negatieve impact van een psychische crisis kan worden beperkt.

Ook verwachten diverse betrokken experts dat de Crisiskaart leidt tot dalende zorgkosten en een afname van de druk op instanties die te maken hebben met verwarde personen. Verschillende voorbeelden uit de praktijk illustreren dit. De initiatiefnemers van de Crisiskaart willen meer harde gegevens verzamelen over de effecten van de kaart. Impact adviesbureau Sinzer voert komend jaar daarom extra onderzoek uit, gefinancierd met een subsidie van het Fonds Psychische Gezondheid.

De nieuwe website van de Crisiskaart is live: crisiskaart.nl. Informatie, downloads en ervaringsverhalen.

Onderzoek onder bestaande gebruikers

Het extra onderzoek richt zich in eerste instantie op de effecten zoals die worden ervaren door bestaande gebruikers van de Crisiskaart en hun naasten. Zowel de kaarthouders als hun naasten krijgen het verzoek om een vragenlijst in te vullen over hun individuele ervaringen met de Crisiskaart.

Eerste resultaten voor de zomer

Voor de zomer van 2018 worden de eerste resultaten van het onderzoek geanalyseerd. We verwachten hierdoor meer te weten te komen over de effecten die de gebruikers van de Crisiskaart en hun naasten ervaren. Daarnaast wordt onderzocht of er onderscheid gemaakt kan worden naar type gebruiker en bekijken we of er verschillen in effecten tussen de verschillende groepen gebruikers bestaan. Wellicht kan daardoor meer gezegd worden over de inzetbaarheid en bruikbaarheid van de Crisiskaart voor verschillende personen en in verschillende situaties.

Opzet monitoring

Bij de analyse van de gegevens evalueren we of de gekozen onderzoeksmethode geschikt is voor meer permanente monitoring. Als dat het geval is, wordt in de tweede helft van 2018 gestart met een monitoringsonderzoek onder nieuwe gebruikers. We beogen dan al bij het opstellen van de Crisiskaart in kaart te brengen wat de situatie van de gebruiker op dat moment is. Middels vervolgmetingen onderzoeken we of de effecten die we verwachten van de Crisiskaart ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Begeleiding onderzoek

Sinzer rapporteert aan een Stuurgroep waarin De Stichting Crisiskaart Nederland, MIND en het Schakelteam voor personen met verward gedrag zitting hebben. (Tussen)resultaten van het onderzoek zullen via de nieuwe website bekend gemaakt worden.

Bron: crisiskaart.nl

Dit bericht is 4502 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail