Kritiek van NZa en DNB op verbod winstuitkering zorgverzekeraars

Facebooktwitterlinkedinmail

31mei 2017 – Het voorgestelde verbod op het uitkeren van de winst van zorgverzekeraars aan aandeelhouders en andere investeerders rammelt. De Eerste Kamer doet er goed aan er nog eens kritisch naar te kijken, vinden twee belangrijke toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zij oordelen dinsdag hard over het initiatiefwetsvoorstel van PvdA, CDA en SP, dat door de Tweede Kamer al is aangenomen. De NZa moet straks controleren of verzekeraars zich aan het verbod houden, maar waarschuwt dat dat onmogelijk is. De indieners van het wetsvoorstel maken bijvoorbeeld niet duidelijk wat ze met winst bedoelen, klaagt de NZa.

Verder zou het verbod verzekeraars onaantrekkelijk maken voor aandeelhouders. Dat zou nadelig kunnen uitpakken voor verzekerden.

Volgens DNB bindt het verbod de handen van verzekeraars en raken zij zo verzwakt. Ze zouden bijvoorbeeld hun eigen vermogen niet meer kunnen versterken als ze in problemen zijn geraakt.

Bron: nu.nl

NZa: wetsvoorstel verbod op winstuitkering niet te handhaven

Het voorgestelde verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars is in de huidige vorm onvoldoende helder en daardoor niet te handhaven. Ook vergroot het de kans op hogere premies voor verzekerden en op risicoselectie. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een analyse over de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Het regelt onder meer dat zorgverzekeraars geen winst meer mogen uitkeren aan aandeelhouders, leden en werknemers. Er mag nog wel winst worden gemaakt, maar alleen voor het aanvullen van reserves of voor de verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Ook regelt het dat de NZa de bevoegdheid krijgt om toezicht te houden op het verbod.

Het wetsvoorstel bevat geen uitleg over de belangrijkste begrippen, zoals winst, reserve en kwaliteit en toegankelijkheid. Daardoor is het op verschillende manieren te interpreteren en is naleving van de voorschriften niet goed afdwingbaar. Dit vergroot de kans dat er juridische procedures volgen tegen sancties die worden opgelegd na overtreding van de wet. Bovendien laat het wetsvoorstel verschillende mogelijkheden open voor zorgverzekeraars om het verbod te ontwijken.

Verder geeft de wet aan dat er bij overtreding standaard een boete moet volgen voor de zorgverzekeraar. Dit is volgens de Zorgautoriteit onwenselijk. Er zijn verschillende manieren van handhaven en het is nodig om per geval te bekijken wat het effectiefst is. Doen wat werkt door maatwerk te leveren.

Kapitaal verschaffen aan zorgverzekeraars wordt met de wet onaantrekkelijk, omdat daarover geen rendement kan worden ontvangen. Voldoen aan de kapitaaleisen en het opvangen van eventuele financiële risico’s moeten dan anders worden opgelost. Dit kan hogere premies en risicoselectie in de hand werken. Ook kan het leiden tot minder toetreding en concurrentie van zorgverzekeraars.

Bron: nza.nl

Dit bericht is 2442 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail