7 februari 2018 – Filemon Wesselink kwam er tijdens het maken van het tweede seizoen Het is hier autistisch achter dat hij zelf weinig last heeft van zijn eigen autisme. “Het heeft wel zijn weerslag op mijn dagelijks leven, maar het is geen drempel voor me”, zegt de 38-jarige prese…

27 januari 2018  – Annemieke van Drenth toont aan dat ook Nederland autisme-pioniers kende. De diagnose ‘autisme’ bij kinderen werd hier zelfs al eind jaren dertig gesteld – voorafgaand aan de publicaties van Kanner en Asperger – door Ida Frye. Leo Kanner en Hans Asperger De …