Star gedrag bij autistische meisjes uit zich anders

Facebooktwitterlinkedinmail

14 december 2022 – Kinderen met autisme laten star gedrag zien. Ook in hun denken en emoties zijn ze minder flexibel. Bij autistische meisjes kan dergelijke rigiditeit zich subtiel uiten. Niettemin kunnen zij hier wel veel last van hebben. Het tijdig herkennen van de subtiele uitingsvormen van autisme bij meisjes verdient meer aandacht. Maar waar moet je dan op letten? Over die vraag handelt het openingsartikel van de nieuwe editie van het VROEG-magazine van de hand van Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys. Hierin maken zij duidelijk dat meisjes met autisme zich vaak te goed aanpassen, waardoor hun afwijkende gedrag minder opvalt. Zij sluiten hun artikel af met behandeladviezen.

Interessant met het oog op vroegsignaleren is het artikel over de mogelijkheden om ontwikkelingsstoornissen al op babyleeftijd te ontdekken. Belangrijk, want dit biedt kansen voor zowel vroege interventie als optimale begeleiding voor kinderen en ouders. Het nieuwe ontwikkelingsinstrument SINDA zet professionals op het goede spoor. Het hulpmiddel maakt het mogelijk om via een eenvoudige test zowel de neurologie, de ontwikkeling als het gedrag van baby’s te evalueren. SINDA is zelfstandig aan te leren en te gebruiken door professionals met behulp van de handleiding. Naast achtergrondinformatie biedt deze duidelijke uitleg over alle items, aangevuld met een rijk aanbod aan filminstructiemateriaal in de vorm van baby-video’s. Het screeningsinstrument is zeer geschikt voor gebruik in de eerste lijn door onder meer jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten.

In iedere editie van VROEG komt ook een wetenschapper aan het woord. Dit keer is dit klinisch neuropsycholoog prof. dr. Constance Vissers. Zij zet zich met hart en ziel in voor het optimaal begeleiden van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, kortweg TOS. “Het vergroten van hun wereld is mijn drijfveer”, vertelt ze enthousiast. In het interview maakt zij duidelijk dat de taal- en spraakontwikkeling bij deze kinderen anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat jonge kinderen met TOS moeite hebben om zichzelf te reguleren. “Het lijkt erop dat niet alleen de capaciteit van hun werkgeheugen wat kleiner is, maar dat ze ook meer moeite hebben om zichzelf af te remmen. Dit wijst op een bijzondere relatie tussen taalontwikkeling en executieve ontwikkeling.”

Oog hebben voor de regelfuncties van de hersenen kan volgens Vissers meerdere leerpunten opleveren. “Niet alleen voor waar we naar moeten kijken in de diagnostiek, maar ook waar we ons op moeten richten in de behandeling.” Met meer inzicht in dit neuropsychologisch samenspel is een wereld te winnen, vooral omdat het nog nauwelijks op het netvlies staat van professionals rond het jonge kind. “Juist in het samenspel van factoren liggen aangrijpingspunten voor maatwerk in onderwijs, begeleiding en behandeling. Die factoren kun je zien als knoppen waaraan je kunt draaien. Wat betekent dat je met het draaien aan de ene knop ook andere knoppen in beweging zet. Alleen zo kunnen we de ontwikkeling van kinderen met TOS optimaal stimuleren.”

VROEG is hét magazine voor professionals die werken in de geboortezorg en met jonge kinderen. Naast deze drie artikelen belicht de nieuwe editie tal van andere aandachtpunten op het gebied van ontwikkeling, preventie, vroegsignalering en vroeghulp.  De nieuwe VROEG is via de website van Vakblad Vroeg te bestellen. De prijs bedraagt € 11,- (incl. verzendkosten). De prijs voor een abonnement bedraagt € 29,50 (Ned.) of € 32,50 (B.) per jaar.

Bron: persbericht

Dit bericht is 2147 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail