Hoe zet je ervaringskennis van professionals in binnen de ggz?

Facebooktwitterlinkedinmail

27 september 2023 – Op 13 september j.l. promoveerde Simona Karbouniaris als sociaal wetenschapper aan de Universiteit Leiden. Ruim vier jaar deed zij onderzoek naar de waarde en waargenomen impact van de ervaringskennis van professionals en hoe de ggz deze ervaringskennis integreren, in haar proefschrift getiteld ‘Let’s tango, integrating professionals’ lived experiences in the transformation of mental health services’.

Middels kwalitatief en participatief onderzoek werd in de praktijk samengewerkt met zowel cliënten, ervaringsdeskundigen, professionals (verpleegkundigen, sociaal werkers, humanistisch verzorgenden en psychiaters) als ook bestuurders en managers. Middels een literatuurstudie, case-studies, leergemeenschappen, diepte interviews, participerende observaties, responsieve evaluaties en auto-etnografie kreeg het onderzoek gestalte.

Deelnemende professionals ontvingen training en/of intervisie om hun ervaringskennis professioneel in te kunnen zetten. Ook maakten de organisaties deel uit van een lerende consortium waarbinnen de afgelopen jaren aandacht was voor verandermanagement en nieuwe beleidsvoering.

Dit onderzoek heeft de relevantie aangetoond van het aanwenden van ervaringskennis door traditionele professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel het gebruik ervan nog steeds minimaal plaatsvindt en organisaties soms moeite hebben om ervaringsdeskundigheid betekenisvol te integreren, wijzen de beschikbare kwalitatieve gegevens veelal op positieve uitkomsten.

Het proefschrift is hier te vinden: Let’s tango! | Scholarly Publications (universiteitleiden.nl)

Bron: persbericht

Dit bericht is 1211 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail