Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis?

Facebooktwitterlinkedinmail

8 mei 2018 –  Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis? Dat is nu uitgewerkt in de triagewijzer, onderdeel van de generieke module acute psychiatrie. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de veiligheid van de omgeving kan de crisisdienst met dit instrument een urgentiegraad tussen 1 en 24 uur vaststellen.

Het Trimbos-instituut heeft op verzoek van ZonMw en GGZ Nederland onderzocht of de triagewijzer voldoende geschikt is voor landelijke implementatie. In een praktijktest voerden 16 crisisdiensten in de tweede helft van 2017 de triagewijzer in. Voor in totaal 8400 verzoeken om een crisisbeoordeling hielden zij vervolgens bij of ze op tijd bij een cliënt konden zijn.

Ruim de helft van de meldingen viel volgens de hulpverleners van de crisisdienst in de urgentiecategorie ‘binnen 4 uur’. Het lukte hen in 92% van die gevallen om op tijd bij de cliënt te zijn. Volgens de norm van de triagewijzer zou dit minimaal 85% moeten zijn; die norm werd dus ruimschoots gehaald. Dat was niet het geval bij de nieuwe hoogste urgentiecategorie (binnen 1 uur). Bij die categorie was men bij 60% op tijd, terwijl het volgens de bijbehorende norm 90% zou moeten zijn. Deze hoogste spoed was dus nog moeilijk te realiseren. De variatie tussen de crisisdiensten was groot met 32% tot 82% tijdige beoordelingen binnen een uur. Ook is er een grote variatie in het vervolgbeleid. Bij de ene crisisdienst leidt de helft van de beoordelingen tot (voorzetting van) een psychiatrische opname, bij een andere is dit slechts 10%.

Dit onderzoek betrof een testperiode. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste crisisdiensten de triagewijzer inhoudelijk geschikt vinden voor landelijke invoering. Via een subsidieregeling kunnen zij dit jaar aanspraak maken op aanvullende bekostiging om volgens de generieke module te kunnen werken.

Product

Monitoring en evaluatie GGz triagewijzer

2018

 

 

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 4718 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail