OVERZICHTSKAART, crisis bij autisme

1 mei 2024- Onlangs is er een waardevol hulpmiddel gepubliceerd om de crisisbehandeling aan (jong)volwassenen met autisme te verbeteren: de Overzichtskaart crisis bij autisme. Het NIPA (Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme) heeft dit product, dat gemaakt werd door Lisa Snip (GGZ NHN) geadopteerd. Deze overzichtskaart is gemaakt als hulpmiddel om de wederzijdse beïnvloeding van betrokkenen…

8 mei 2018 –  Hoe snel is de GGZ bij mensen in crisis? Dat is nu uitgewerkt in de triagewijzer, onderdeel van de generieke module acute psychiatrie. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de veiligheid van de omgeving kan de crisisdienst met dit instrument een urgentiegraad tussen 1 en 24 uur vaststellen. Het Trimbos-instituut…

2 februari 2018 – On October 18 and 19 / 2018  Stichting Sympopna is organizing (in collaboration with the World Psychiatric Association) the International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatry (CCITP) in Rotterdam, the Netherlands. Theme of the conference: ‘Zero-Strategies: From Dream to Reality’ Introduction Persons with mental problems may experience crisis, and…