Heerlen heeft actieplan tegen zelfmoord jongeren klaar

Facebooktwitterlinkedinmail
15 december 2017 – Bijna een jaar na de zelfmoord van de scholier Tharukshan Selvam uit Heerlen heeft de gemeente een actieplan gereed. Met dit plan moeten alle professionals die met kinderen te maken hebben, van docent tot jeugdarts, alerter zijn op signalen van dreigende zelfmoord, zo meldt De Limburger

Pesten
Tharukshan, een vijftienjarige scholier op het Heerlense Grotiuscollege, pleegde 8 januari suïcide in de kerstvakantie. Omdat de familie via sociale media de school en zorgverleners ervan beschuldigde signalen over pesten niet serieus te nemen, werd een onderzoek ingesteld door de Inspectie Jeugdzorg.

De conclusie kwam in juli: zorgverleners rondom de jongen lieten steken vallen. Ook hielden hulpverleners te weinig rekening met de achtergrond van de familie Selvam uit Sri Lanka. Door taal- en cultuurverschillen was de communicatie met de ouders over Tharukshans schoolprestaties en vermeende biseksuele geaardheid slecht.

Culturen
In het actieplan staat onder meer dat professionals die werken met jongeren deskundiger moeten worden op het gebied van andere culturen. Een andere les die geleerd kan worden, is dat rekening moet worden gehouden met de impact van sociale media op jongeren. Daarnaast moeten de professionals breed geschoold zijn in het omgaan met suïcidaliteit. Ze moeten weten hoe je dit bespreekbaar kunt maken bij de jongere en het gezin.

Ook op middelbare scholen gaat er iets veranderen. De scholen hebben al een overleg voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, dat eventueel kan worden opgeschaald naar jeugdhulp als de problemen blijven. Op drie scholen in Heerlen (waaronder het Grotius) wordt komend jaar de praktijk getoetst aan de hand van casussen. Zo moeten professionals leren van elkaars werkwijze en afspraken maken over wie een vinger aan de pols houdt.

Vertrouwenspersoon
Een ander resultaat dat volgend jaar moet voortkomen uit het actieplan is dat scholen een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor jongeren met problemen moeten krijgen. Die moet niet dezelfde persoon zijn als de zorgcoördinator van de school. De jeugdartsen van de GGD gaan alerter reageren als een jongere niet verschijnt op een afspraak – zoals ook het geval was bij Tharukshan. Ook dit is een risicosignaal, aldus de jeugdzorg.

Bron: limburger.nl

Denk je aan zelfmoord? Therapie helpt! Bel 0900-0113 of chat / kijk op de website 113.nl

Dit bericht is 3174 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail