Vier ggz-instellingen richten Volante op voor betekenisvolle samenwerking

Facebooktwitterlinkedinmail

15 december 2017 – Dimence Groep, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis hebben een vereniging genaamd Volante (vliegwiel) opgericht om de samenwerking tussen de vier ggz instellingen te stimuleren en te faciliteren. Het doel is de zorg te verbeteren door continue kwaliteitsverhoging en innovatie. Door informatie uit te wisselen en samen te werken aan kwaliteitsstandaarden komt de zorg op een hoger niveau. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Deze wordt steeds meer een geïnformeerd regisseur van zijn of haar eigen behandeling.

Kwaliteit en innovatie

Volante wil in Nederland een leidende rol spelen bij kwaliteit en innovatie van geestelijke gezondheidszorg. De vereniging is geen opmaat naar een toekomstige fusie of concernvorming. De vier leden blijven volledig zelfstandige instellingen met hun eigen juridische structuur, governance, organisatie en naam. Gezamenlijk bieden de vier organisaties geestelijke gezondheidszorg aan 1 op de 10 cliënten in Nederland. Er werken in totaal ongeveer 10.000 medewerkers.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’

Volante is van mening dat je samen sneller innoveert dan wanneer elke instelling zijn eigen weg kiest. De vereniging is een compacte groep van samenwerkingspartners met voldoende schaalgrootte om echt grenzen te kunnen verleggen en landelijk impact te hebben. Daarnaast hebben de vier instellingen ook een gedeelde visie en ambitie. Bovendien zijn de vier samenwerkingspartners niet elkaars directe concurrent.

Waardegedreven

‘Value Based Mental Health Care’ (waardegedreven geestelijke gezondheidszorg) is het centrale thema van de inhoudelijk samenwerking. Uitgangspunt is het continu werken aan betekenisvolle uitkomsten voor cliënten tegen zo laag mogelijke kosten van zorg. Daarmee sluit Volante aan bij de brede beweging van ‘Value Based Health Care’ in de somatische zorg. De vraag hoe men klantwaarde kan meten, verbeteren en leveren en wat dat betekent voor de organisatie van de zorg is daarbij erg belangrijk. Verbeteren kun je niet alleen. Je hebt andere vergelijkbare instellingen, teams en uitkomsten nodig om te weten of je het als behandelaar goed of minder goed doet. Volante is daarvoor een uniek platform.

Samenwerken

Om tot deze vernieuwing te komen, werken de mensen van de vier organisaties in de nabije toekomst veel met elkaar samen. De professionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. Behandelingen en de resultaten daarvan worden systematisch vergeleken, waardoor de onderlinge variatie wordt teruggebracht en de kwaliteit in alle organisaties

aantoonbaar beter wordt. Denkbaar is dat op termijn gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan de beschrijving van behandelingen of het profiel van professionals.

Ernst Klunder, voorzitter Volante over de samenwerking: “Volante is helpend om betekenisvolle uitkomsten met klanten en de samenleving te realiseren en te versterken. We gebruiken dit netwerk om gezamenlijke interesses te delen, samen te leren en ook gezamenlijk te innoveren.”

“Samenwerken, leren en innoveren zijn ook in onze branche de sleutels tot succes”, vult Joep Verbugt (voorzitter Raad van Bestuur GGzE) aan. “Als GGzE en één van de grotere landelijke GGZ-instellingen willen wij de best mogelijke mensgerichte zorg leveren. Volante zien wij als een belangrijk vliegwiel voor meer innovatie en kwaliteit. En daarom zijn wij trots om hier een substantiële bijdrage aan te kunnen leveren”.

Tot slot

Volante ziet zichzelf als een initiatief dat ertoe bijdraagt om de sector verder te brengen op het gebied van Value Based Health Care en niet als een nieuw belangenbehartigend orgaan voor de sector. Die rol wordt al vervuld door GGZ Nederland en de vier organisaties vinden het belangrijk daaraan verbonden te blijven.

Bron: persbericht

Dit bericht is 5580 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail