Onderzoek naar de rol van de ervaringsdeskundige bij suïcidepreventie

Facebooktwitterlinkedinmail

15 december 2017 – In Nederland is de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidaliteit tot nu toe nauwelijks verkend. Wat kan de ervaringsdeskundige hieraan bijdragen, en wat gebeurt er momenteel precies in GGZ instellingen op dit gebied? Wat krijgen ervaringsdeskundigen in hun opleiding aangereikt wat betreft dit thema? Hoe zou het beter kunnen?

In Nederland worden ervaringsdeskundigen nog niet structureel ingezet bij suicidepreventie en is de rol van de ervaringsdeskundige in dit opzicht nog niet helder uitgewerkt. Er wordt momenteel hard aan gewerkt deze rol verder uit te werken.

Wat verstaan we eigenlijk onder een ervaringsdeskundige op het gebied van suicidaliteit? Voor ons onderzoek zijn we uitgegaan van ervaringsdeskundige die zelf zijn hersteld van suicidalliteit. Ervaringskennis kan natuurlijk ook op andere manieren aanwezig zijn. Een ervaringsdeskundige kan ook naaste zijn of nabestaande van suicide of periodes van diep wanhoop gekend hebben. Daarnaastis de kans groot dat ervaringsdeskundigen die zelf geen ervaring hebben met suicidaliteit bij zichzelf of in hun omgeving wel te maken krijgen met mensen die worstelen met suicidale gedachten.

Sommige GGZ instellingen hebben een ervaringsdeskundige met ervaring met suicidalteit in dienst die een bijdrage levert aan het suicidepreventiebeleid via de suicidecommissie, of aan beleid rondom herstelondersteunde zorg. Andere ervaringsdeskundigen werken in een team in de GGZ of aanverwante gebieden en werken met suicidale clienten vanuit een ervaringsdeskundig perspectief. Zij geven binnen hun team hun imput vanuit ervaringsdeskundig perspectief en kunnen hun team of nIaasten meer inzicht geven in de ervaringen en behoeftes van suicidale clienten. Verder zijn er ervaringsdeskundigen die lezingen geven om het stigma rondom suicidaliteit te doorbreken, zoals vanuit Samen Sterk zonder Stigma.

Bij onderzoek en beleid worden in toenemende mate ervaringsdeskundigen betrokken bij het verder uitwerken van suicidepreventiebeleid en onderzoek naar suicidaleit.

In Nederland wordt de laatste jaren veel gedaan aan suïcide preventie door de Nederlandse overheid, 113 zelfmoord preventie en GGZ instellingen. Ook loopt er in Nederland en buitenland diverse onderzoeken waarbij gezocht wordt naar manieren om suïcidale personen tot steun te zijn en suïcide te voorkomen. Ervaringsdeskundigen hebben echter nog geen vaste plaats bij deze activiteiten en er is in Nederland nog geen vergelijkbare beweging als de ‘suicide attempt survivors’ in Amerika.

De Rijksuniversiteit Groningen is daarom gestart met een verkennend onderzoek naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidaliteit. Doel van dit onderzoek is het verkennen en ontwikkelen van een helder beroepsprofiel voor ervaringsdeskundigen op het gebied van suïcidaliteit. Uiteindelijk wil dit onderzoek hiermee verbeterde zorg voor suïcidale patiënten in de GGZ mogelijk maken. Het onderzoek zal eind 2018 het volgende gaan opbrengen:

  • Een onderwijsmodule als aanvulling op het basiscurriculum van ervaringsdeskundigen.
  • Deze website met resources ter ondersteuning van het werk van ervaringsdeskundigen suïcidaliteit, die aansluitend wordt ingebed bij grootschalige websites (zoals 113 Online en Phrenos).
  • Een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor de professionalisering van ervaringsdeskundigen.
  • Symposium.
  • Stuurgroep die ook na afloop van het onderzoek.

Stand van Zaken

Tot dusverre zijn er interviews gehouden met ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de GGZ en aanverwante gebieden, hun collega’s en opleidingen tot ervaringsdeskundige.

Wij zijn nu op zoek naar mensen die suicidaal zijn geweest en die open staan om geinterviewd te worden over het thema ervaringsdeskundigheid en suicidaliteit. Wij willen graag meer weten wat de behoeftes zijn van suïcidale mensen aan ondersteuning door ervaringsdeskundigen die hersteld zijn van hun suïcidaliteit, en eventueel ook wat hun ervaringen hiermee zijn.

Ben je nieuwsgierig, wil je meer weten of wil je misschien meedoen, neem dan contact op met Annemiek Huisman: a.huisman-geleijnse@rug.nl.

Bron en meer informatie: rug.nl

Denk je aan zelfmoord? Therapie helpt! Bel 0900-0113 of chat / kijk op de website 113.nl

Dit bericht is 6631 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail