Handreiking passende zorg en behandeling voor jeugdigen voor versnelling transformatie

Facebooktwitterlinkedinmail

5 mei 2017 – De afgelopen periode is van verschillende kanten aangegeven dat de transformatie in het algemeen langzaam op gang komt. Dit is niet verwonderlijk gelet op de omstandigheden waaronder dit moet plaatsvinden. Als BGZJ (branches gespecialiseerde zorg voor jeugd) hebben wij daarom de handschoen opgepakt en met deskundigen uit het veld een handreiking opgesteld die kan leiden tot transformatie in de zin van voortdurende ontwikkeling. 

Bijgaand voor u de handreiking over hoe de transformatie van Jeugdhulp versneld kan worden. De  handreiking is op 2 mei aangeboden aan demissionair staatssecretaris Van Rijn en de voorzitter van de subcommissie Jeugd van de VNG, Victor Everhard.

Doel van deze handreiking is dat jeugdhulpaanbieders het model (zie pag. 23 van de handreiking) gaat benutten voor het goede gesprek.

De centrale vraag die wij ons hebben gesteld, was: ‘Hoe zorgen we voor een jeugdhulplandschap dat zich in de tijd voortdurend ontwikkelt op basis van kennis en dat alle jeugdigen in onze samenleving toegang geeft tot de juiste en best werkzame zorg, op basis van hun ondersteuningsbehoefte, zo dichtbij mogelijk (in de eigen regio) aangeboden en met zo min mogelijk onderbrekingen?’.

Dit sloot ook aan bij het Programmaplan Zorglandschap specialistische jeugdhulp 2017, waarin VNG en BGZJ intensief samenwerken. Hiermee wordt deels invulling gegeven aan spoor 2 van het Programmaplan, ‘De ontwikkeling van robuust opdrachtnemerschap’. In de regionale bijeenkomsten die de komende maanden vanuit het zorglandschap in de regio’s worden georganiseerd, zal de handreiking worden besproken.

Wij hopen dat we als BGZJ, in het belang van kinderen, met deze handreiking een impuls kunnen geven aan de transformatie van de jeugdhulp.

Handreiking

In de handreiking wordt antwoord gegeven op concrete vragen als: Welke betekenis heeft de taal van de decentralisaties voor de gewenste opbouw van de transformatie van de jeugdhulp? Welke inhoudelijke concepten bieden houvast voor de transformatie? Wat betekenen deze concepten voor het landschap van de jeugdhulp? Hoe sluit de basisjeugdhulp goed aan op de specialistische hulp en andersom? Hoe worden vragen in de samenleving opgehaald en optimaal beantwoord en hoe worden die antwoorden in het jeugdhulplandschap opgenomen? Wat is de betekenis van doorontwikkeling van de jeugdhulpverlening in relatie tot spoor 1 van het Programmaplan ‘collectief opdrachtgeverschap’? Wat zijn aanvullende voorwaarden voor een goed functionerend jeugdhulplandschap?

Deze handreiking omvat een nieuwe, in de tijd dynamische  ordening, waarin binnen de jeugdhulp onderscheid wordt gemaakt tussen drie vormen van Jeugdhulp:

  • basisjeugdhulp die dichtbij huis wordt geboden;
  • specialistische jeugdhulp die veel voorkomt en die veelal dichtbij in de regio geboden kan worden en
  • specialistische hulp die weinig voorkomt en vaak (boven-) regionaal moet worden georganiseerd.

Het model formuleert eisen ten aanzien van het systeem, de organisatie en de uitvoering van jeugdhulp en formuleert tevens de werkende principes. Het legt daarmee een inhoudelijk fundament onder de regionale visievorming op het punt van de transformatie van jeugdhulp. Het is daarmee faciliterend voor het ‘goede gesprek’ in de regio’s tussen gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere professionals en partijen uit het sociaal netwerk zoals bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg.

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2690 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail