Gemeenten investeren in de toekomst van kwetsbare kinderen

Facebooktwitterlinkedinmail

5 april 2017 – Jeugd-ggz aanbieders hebben veel contact met gemeentes in hun buurt over de bekostiging van de jeugdzorg. In een position paper informeert GGZ Nederland gemeentes welke onderwerpen voor de jeugd-ggz van groot belang zijn om te bespreken ter voorbereiding op aanbestedingen of elders in het traject van contacteren. GGZ Nederland wil regio’s en gemeentes uitnodigen om samen het gesprek hierover aan te gaan.

Bekostiging via DBC’s
In 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Vanaf dat moment wordt de gezondheidszorg voor kinderen geregeld en bekostigd door gemeentes. Bij deze overgang is afgesproken dat de jeugd-ggz nog tot 2018 op basis van dbc’s bekostigd zou blijven worden. Dit is dus het laatste jaar.

Uitwerken bekostiging
Gemeentes en regio’s zijn aan zet om uit te werken op welke manier ze de jeugd-ggz willen bekostigen. Hierbij spelen vragen als: Wil de gemeente betalen per uur geleverde zorg? Of krijgt één aanbieder een vast bedrag en mogen ze het verder naar eigen inzicht organiseren? Hoe kan een gemeente keuzes maken op basis van de kwaliteit van zorg? En tegen welk tarief wordt zorg ingekocht?

Position paper
Veel van onze leden willen dezelfde onderwerpen bespreken met gemeentes. En over veel van die onderwerpen hebben we als GGZ Nederland een standpunt geformuleerd. Deze standpunten hebben we opgeschreven in een position paper.

Position paper Jeugd-ggz  (.doc)

Bron: ggznederland.nl

Dit bericht is 2988 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail