Extra geld voor re-integratie bij psychische kwetsbaarheid

Facebooktwitterlinkedinmail

7 juni 2021 – Werk is voor iedereen belangrijk. Werk maakt gelukkig en draagt bij aan een gezond leven. Het geeft economische zelfstandigheid, structuur aan je leven, vergroot je eigenwaarde en biedt kansen om jezelf te ontwikkelen. Ook voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is werk essentieel om psychisch gezond te blijven of weer gezond(er) te worden.

“Werk als medicijn,” is daarom het uitgangspunt van de re-integratiemethode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Het kabinet maakte op 1 juni bekend hier 18 miljoen euro voor vrij te maken in het komende politiek jaar. Dit is tevens de dag waarop het nieuwe convenant ‘Sterk door Werk’ inging met afspraken over samenwerking tussen onder andere de ggz, UWV en gemeenten.

Kabinet maakt 18 miljoen euro vrij

Afgelopen jaren is met steun van de ministeries van SZW en VWS onderzoek gedaan naar de inzet van re-integratiemiddelen voor mensen met psychische klachten. Hier is uitgekomen dat IPS goed werkt: 44% van de deelnemers heeft binnen 30 maanden betaald werk. Door de ggz-behandeling en begeleiding naar werk te combineren, kunnen mensen met psychische aandoeningen vanuit een vertrouwde setting de eerste stappen voorwaarts maken. Daarom hebben de ministeries besloten om hier ook komend jaar 18 miljoen euro voor vrij te maken, zie het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. RTL nieuws besteedde er op 1 juni aandacht aan (vanaf 6:30).

Arbeid als medicijn

De erkenning dat arbeid als medicijn kan worden ingezet voor mensen met psychische aandoeningen, is steeds breder geaccepteerd. Voorwaarde is dat dit vanuit een vertrouwde setting gebeurd en in het tempo dat mensen zelf aangeven. Om dit mogelijk te maken, werken zorgverzekeraars, werkgevers, UWV, gemeenten, ggz en cliëntenorganisaties als Samen Sterk zonder Stigma en MIND sinds 2017 samen in een convenant ‘Samenwerken aan wat werkt 2017 – 2021’. Met inzet van een financiële impuls van het ministerie van SZW, is in 31 arbeidsmarktregio’s gestart met het vormgeven van de samenwerking tussen GGZ, gemeenten en UWV bij het aan het werk helpen van mensen met psychische kwetsbaarheid. Het extra vrijgemaakte geld voor IPS is een mooi resultaat van het samenwerkingsverband.

Nieuw convenant Sterk door Werk 2021-2024

De re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid wordt met ingang van 1 juni 2021 landelijk opgeschaald in het convenant ‘Samenwerken aan wat werkt’. Dat betekent dat de volgende stap wordt gezet van samenwerking naar concrete trajecten met als doel duurzame plaatsingen. De convenantpartijen en Zorgverzekeraars Nederland, stellen zich samen ten doel dat uiterlijk in 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid. Daarbij worden diverse re-integratie-methodieken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ingezet waaronder IPS, jobcoaching en Werk als beste zorg. Op 4 november 2021 staat het nieuwe convenant centraal op het congres Sterk door Werk.

De ambitie van MND binnen het convenant is om de samenwerking structureel te maken. Zodat mensen ongeacht de uitkering die ze wel of niet krijgen, altijd ondersteund worden op hun weg naar werk.

Informateur: zet de mentaal gezonde werkvloer hoog op de agenda!

Omdat samenwerken en verbeteren tijd en aandacht kosten, hebben zes van de convenantpartners, waaronder MIND, op 2 juni een brief geschreven aan de informateur. Zij roepen hierin het nieuwe kabinet op om tot een ontwikkelprogramma te komen voor het versterken van mentale gezondheid op de werkplek, het tijdig signaleren van psychische klachten en het voorkomen van uitval. En te zorgen voor het verdwijnen van systeembarrières bij de terugkeer naar werk vanuit een uitkering voor mensen met – al dan niet blijvende- psychische klachten. Lees de gezamenlijke brief ‘Zet de mentaal gezonde werkvloer hoog op de agenda’ aan de informateur.

Bron: mindplatform.nl

Dit bericht is 2113 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail