1 op de 10 werknemers drinkt te veel

Facebooktwitterlinkedinmail

24  juni 2022 – In de periode 2015-2020 was ongeveer 1 op de 10 werknemers een overmatig of zware drinker. Dit percentage is – net als in de algemene Nederlandse bevolking- licht dalende. Eveneens 1 op de 10 werknemers gebruikte drugs in het afgelopen jaar. Het gebruik van drugs onder werknemers is in de periode 2015-2020 toegenomen. Zo blijkt uit onderzoek naar het alcohol- en drugsgebruik onder werknemers in Nederland van TNO en het Trimbos-instituut.

Alcohol- en drugsgebruik verschilt per sector
In de periode 2015-2020 dronk gemiddeld 8,6% van de werknemers in Nederland overmatig1 en 10,1% zwaar2. Daarnaast had 10,4% van de Nederlandse werknemers drugs gebruikt3. We zien een licht dalende trend van overmatig of zwaar alcoholgebruik en een stijging van drugsgebruik. Dat is vergelijkbaar met wat we zien in de algemene Nederlandse bevolking in diezelfde periode. Net als onder de algemene Nederlandse bevolking zien we dat mannen vaker alcohol en drugs gebruiken dan vrouwen en jongeren vaker dan ouderen.

Het middelengebruik verschilt duidelijk per sector. In de horeca wordt beduidend vaker overmatig (13,1%) of zwaar (17,3%) gedronken. En ook vaker drugs (23,2%) gebruikt dan in andere sectoren. Ook werknemers in de ICT (13,9%) en zakelijke dienstverlening (13,9%) gebruiken vaker drugs dan werknemers in andere sectoren. Het alcoholgebruik is juist relatief hoog in de sectoren bouw4 en landbouw5.

Relatie middelengebruik en arbeidsongevallen
Van alle werknemers in het onderzoek heeft 2,7% te maken gehad met een arbeidsongeval. Daarbij wordt geen relatie gevonden met alcohol of drugsgebruik. Als gekeken wordt naar individuele sectoren zien we in een paar sectoren wel een relatie. In de bouw rapporteren zware drinkers vaker een arbeidsongeval dan niet-zware drinkers. In de sectoren industrie, handel, horeca en zakelijke dienstverlening hangt het gebruik van drugs samen met het vaker voorkomen van arbeidsongevallen. Onduidelijk is of middelengebruik leidt tot ongevallen of dat het doormaken van een ongeval leidt tot het (overmatig) gaan gebruiken van alcohol en drugs.

De gegevens uit het rapport Alcohol, drugs en werk zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête (GE; CBS i.s.m. RIVM en Trimbos-instituut) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA; TNO). De analyse is gedaan over gecombineerde data van de periode 2015 – 2020.

Meer informatie

Rapport Alcohol, drugs en werk
Prevalenties en risico’s bij werknemers – Juni 2022

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 1723 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail