VWS – Denk mee over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg

Facebooktwitterlinkedinmail

6 juni 2021 – De geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijven. Om dat voor elkaar te krijgen, zal ook de ggz meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Maar hoe kunnen we de ggz het best inrichten om aan de verwachtingen te voldoen?

We willen de uitdagingen in de ggz aangaan, vanuit het vertrouwen dat er in de vele zorgverleners en zorgorganisaties is. De afgelopen periode is hierover met veel betrokken partijen, experts en belangstellenden gesproken. Waaronder cliënten, behandelaren, en wetenschappers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hierop de Discussienota Zorglandschap ggz opgesteld. Deze nota biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om mee te praten over de toekomst van de ggz.

Doe mee

Meedoen kan door de Discussienota Zorglandschap ggz te downloaden en uw reactie te sturen naar _dienstpostbusCZ-zorglandschapGGZ@minvws.nl. Dit kan tot 1 juli 2021.

Bouwstenen voor de inrichting van de ggz

Deze discussienota is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van het ministerie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Het is nadrukkelijk een discussiestuk, geen blauwdruk voor de ggz. We dragen uiteenlopende bouwstenen aan voor de toekomstige inrichting van de ggz. Daarmee is het een ‘menukaart’ van maatregelen, die kunnen bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid van de ggz, maar spreekt de discussienota zich niet uit over de (politieke) wenselijkheid van deze maatregelen.

Start van een maatschappelijke dialoog

Uw input op dit stuk nemen we mee in de verdere uitwerking van de ideeën. De eerste stap is dat we u en andere mogelijke betrokkenen uitnodigen om te reageren op de discussienota. Dat is de start van een maatschappelijke dialoog. De reacties bundelen en analyseren we. Besluitvorming is aan een nieuw kabinet.

U kunt op alle onderdelen van dit discussiestuk reageren. Daarbij is het goed om te weten dat reacties die we ontvangen mogelijk openbaar kunnen worden gemaakt. Hieronder staat een aantal voorbeelden van vragen die u mee zou kunnen nemen in uw reactie:

  • Herkent u de knelpunten die worden genoemd? Of missen er nog knelpunten?
  • Welke beleidsopties bij de 3 thema’s leveren volgens u een belangrijke bijdrage aan de houdbaarheid van ons zorgstelsel?
  • Heeft u ideeën om bepaalde opties te concretiseren en praktisch vorm te geven?
  • Welke beleidsopties ontbreken er nog?

Bij voorbaat dank voor uw bereidheid om verder mee te denken over het zorglandschap van de ggz.

Download Discussienota Zorglandschap ggz>>

Bron: Rijksoverheid.nl

Dit bericht is 2761 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail