Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

Facebooktwitterlinkedinmail

werk, reintegratie

21 oktober 2016  – UWV stelt voor de komende 5 jaar een onderzoeksubsidie van 20 miljoen euro beschikbaar voor Individuele Plaatsing en Steun-trajecten (IPS). IPS is een methodiek die GGZ-instellingen inzetten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die graag willen werken. Zij worden met de IPS-methodiek bemiddeld naar en ondersteund bij het behoud van betaald werk. UWV subsidieert vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 500 IPS-trajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. 

De inzet van IPS-trajecten is bewezen effectief als het gaat om het duurzaam plaatsen van mensen met psychische aandoeningen. UWV wil onderzoeken op welke wijze deze aanpak structureel kan worden gefinancierd. Daarvoor is meer kennis nodig over de activiteiten die binnen een IPS-traject worden uitgevoerd.  Door onderzoek een onderdeel te maken van de IPS-subsidie gaat UWV deze kennis nu verzamelen.

  • IPS heeft de volgende kenmerken:
    Iedere GGZ-cliënt met een ernstige psychische aandoening die een reguliere baan wil, komt in aanmerking voor een IPS-traject , niemand uitgezonderd.
  • Er wordt snel gezocht naar een betaalde baan. Daarbij staan de wensen van de cliënt centraal.
  • De GGZ instelling biedt langdurige ondersteuning, zowel aan de cliënt als aan zijn collega’s op de werkplek.
  • IPS is geïntegreerd met de behandeling van de cliënt: de trajectbegeleider is ook lid van een GGZ-(behandel)team.

Een IPS-traject bestaat uit een combinatie van zorg,  re-integratie- en jobcoachactiviteiten. De subsidie is bedoeld voor de re-integratie en jobcoaching binnen een IPS-traject en voor het leveren van gegevens voor onderzoek. De onderzoeksregeling IPS duurt 5 jaar en loopt van 1 januari 2017 tot 1 januari 2022. GGZ-instellingen kunnen deze subsidie aanvragen. Het doel van het onderzoek is om na de subsidieperiode van 5 jaar een structurele financiering van IPS te ontwikkelen. Daarom worden het verloop en de resultaten van de IPS-trajecten bijgehouden

Dat UWV IPS-trajecten gaat subsidiëren komt voort uit het convenant dat UWV en GGZ Nederland in 2012 sloten. Het doel van dit convenant is de arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te bevorderen. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie neemt namelijk toe en onderzoek wijst uit dat werk de psychische gezondheid en het herstel bevordert. GGZ-instellingen kunnen elk half jaar subsidie aanvragen.

Meer informatie: Onderzoeksubsidieregeling Individuele Plaatsing en Steun

Bron: uwv.nl

Dit bericht is 6272 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail