Onderzoek: Werkgevers verleiden om ‘collega’s met karakter’ aan te nemen

Facebooktwitterlinkedinmail

Reintegratie, werk

4 april 2016 – Veel mensen met een psychische aandoening zijn in staat om te werken en willen ook graag werken. Het draagt zelfs bij aan hun herstel en (re-) integratie in de maatschappij. Werkgevers zijn echter zeer terughoudend met het aannemen van werkzoekenden met een beperking. 

Als vervolg op de campagne ‘Collega’s met karakter’ heeft Instituut Gak Panteia gevraagd te onderzoeken op welke wijze werkgevers ertoe te bewegen zijn mensen met een psychische beperking in dienst te nemen.

Pas wanneer werkgevers in direct contact komen met werkzoekenden met een ernstige psychische aandoening, gaan ze deze doelgroep overwegen.

Het onderzoek richtte zich op gedragsbeïnvloedende interventies die werkgevers ertoe kunnen aanzetten vaker mensen met een psychische aandoening aan te nemen. Het gaat dus niet om traditionele beleidsinstrumenten zoals regelgeving, financiële prikkels of informatieverschaffing.

Deze gedragsbeïnvloedende interventies, zogenoemde “nudges”, dienen zich vooral te richten op het fenomeen ‘onbekend maakt onbemind’. Het blijkt namelijk dat werkgevers die meer ervaring hebben met mensen met een ernstige psychische aandoening (bijvoorbeeld in vrienden- of familiekring) vaak ook meer open staan voor “collega’s met karakter”. Ook blijkt dat wanneer iemand met een psychische aandoening eenmaal in dienst is, werkgevers zich veelal over deze werknemer ontfermen en er werk van maken om de collega binnen het arbeidsproces te houden.

De kansen voor werkzoekenden met een psychische aandoening kunnen worden vergroot wanneer er directe, persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden tussen werkgevers en werkzoekenden. Werkgevers zullen dan namelijk eerder geneigd zijn om de werkzoekende als persoon te beoordelen en niet op basis van de beelden die hij over de doelgroep heeft.

Samen Sterk zonder Stigma zet zich er voor in om werkgevers kennis te laten maken met mensen met een psychische aandoening door de inzet van werkambassadeurs. Deze werkambassadeurs zijn op hun werk open over hun psychische aandoening en denken binnen hun organisatie mee over inclusief beleid. Ze geven hiermee een gezicht aan “de werknemer met een psychische aandoening”, veelal zijn werkgevers zich er niet van bewust dat ze al mensen met een psychische aandoening in dienst hebben. Lees hieronder de verhalen van een aantal van onze werkambassadeurs!

Hier kun je het rapport van Panteia downloaden

Bron: Panteia “Werkgevers ‘verleiden’ om collega’s met karakter aan te nemen“ / Samensterkzonderstigma.nl 

Dit bericht is 2901 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail