NIP lanceert handreiking inzet masterpsychologen in de zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

17 juni 2024 – Goede begeleiding, scholing en intervisie van masterpsychologen in de zorg is essentieel voor de kwaliteit van de zorg. Op het moment dat psychologen een wetenschappelijke opleiding psychologie hebben afgerond en gaan werken in de geestelijke gezondheidszorg of aanverwante werkvelden, hebben zij in de meeste gevallen nog weinig praktijkervaring.

Masterpsychologen kunnen op veel plekken worden ingezet, maar het is belangrijk er rekening mee te houden dat ze nog geen postmasterpopleiding hebben gevolgd. Goede werkbegeleiding, regelmatige bij- en nascholing en de mogelijkheid tot intervisie of supervisie is daarom noodzakelijk. Met behulp van de nieuwe handreiking inzet masterpsychologen in de zorg van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) kunnen deze psychologen het gesprek met hun werkgever hierover aangaan.

Om goed toegerust te zijn voor het vak zou je als masterpsycholoog na de universitaire opleiding je vakbekwaamheid verder moeten opbouwen, bij voorkeur via een tweejarige postmasteropleiding (zoals de BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog). Mede door een tekort aan postmaster opleidingsplaatsen en lange wachtlijsten binnen de ggz werken er op dit moment in de praktijk echter veel masterpsychologen, die mogelijk minder ervaring hebben dan eigenlijk nodig is voor het werk dat zij doen.

“We zien al langer dat een groep jonge psychologen het moeilijk heeft in de ggz. Het is belangrijk om deze, vaak masterpsychologen, goede begeleiding te bieden. Dat is geen luxe, maar pure noodzaak”, aldus Rudolf Ponds, voorzitter van het NIP.

Bron: persbericht

 

Dit bericht is 881 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail